Οφειλέτες +30 210 9792-990

Πελάτες +30 210 9792-900

Η EOS στην Ελλάδα

Η EOS είναι μία από τις ηγέτιδες εταιρείες διαχείρισης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων στην Ελλάδα. Ο πυρήνας των δραστηριοτήτων μας είναι η διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών και η εξαγορά χαρτοφυλακίων

EOS Group

Παρουσία σε πάνω από 25 χώρες

Περισσότεροι από 8.000 εργαζόμενοι