ΥΠΑΛΛΗΛΟI ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Κωδ.θέσης: CA919

ΥΠΑΛΛΗΛΟI ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ  
Κωδ.θέσης:
CA919

 

Κύρια Καθήκοντα

 • Πραγματοποιεί εξερχόμενες κλήσεις σε οφειλέτες και δέχεται αντίστοιχα εισερχόμενες κλήσεις, με σκοπό να τους ενημερώνει σχετικά με τις επιλογές πληρωμής, διακανονισμού ή ρύθμισης της οφειλής
 •  Εφαρμόζει τις τεχνικές/σενάρια επικοινωνίας στα οποία έχει εκπαιδευτεί.
 •  Εξηγεί τους όρους διακανονισμού, πληρωμήςεξόφλησης ή ρύθμισης και παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση και πληροφορία, κατά περίπτωση
 •  Αποφασίζει για τη σωστή ενέργεια κατά τη διαπραγμάτευση των πληρωμών στο πλαίσιο της στρατηγικής διαχείρισης της εταιρείας
 •  Χειρίζεται κάθε κλήση έγκαιρα και με το σωστό τρόπο. Καταχωρεί στο σύστημα τα δεδομένα από κάθε κλήση με ακρίβεια
 •  Αντιμετωπίζει τους οφειλέτες με ευγένεια,ειλικρίνεια, διακριτικότητα και ευθύτητα, ακόμη κιόταν αυτό δεν είναι αμοιβαίο
 •  Ακολουθεί σε κάθε περίπτωση πιστά τις αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας

Προφίλ Υποψηφίου

 •  Απολυτήριο Λυκείου / Πτυχίο ΑΕΙ
 •  Τουλάχιστον 6 μήνες προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 •  Αγγλικά (επίπεδο Lower)
 •  Γνώση Microsoft Office
 •  Πολύ καλές επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές ικανότητες
 •  Ευελιξία & Προσαρμοστικότητα
 •  Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Κωδ. Θέσης: CA 919

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη Δ/νση Λ. Βουλιαγμένης 270Α, Αγ. Δημήτριος, 173 43, μέσω τηλεφώνου στο 210 9792994, fax στο 210 97 66 063 ή μέσω  e-mail: infogr@eos-matrix.com αναφέροντας τον κωδικό θέσης CA919

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.