• Ο Όμιλος EOS αύξησε τα κέρδη του και τον όγκο των επενδύσεών του κατά το οικονομικό έτος 2022/23.
  • Η διεθνής συνεργασία, η ψηφιοποίηση και η ποικιλομορφία είναι οι παράγοντες της επιτυχίας.
  • Η δέσμευση σε κοινωνικά θέματα και στη βιωσιμότητα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.
Θετική εξέλιξη των κερδών και του όγκου επενδύσεων. Τι κατέστησε δυνατή αυτή την επιτυχία; Ποια είναι η κατάσταση στις διάφορες περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος EOS; Και ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι;

Ο Marwin Ramcke, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι Justus Hecking-Veltman, επικεφαλής για τα οικονομικά, Dr. Andreas Witzig, επικεφαλής για τη Δυτική Ευρώπη, Carsten Tidow, επικεφαλής για την Ανατολική Ευρώπη, και Andreas Kropp, επικεφαλής για τη Γερμανία, μιλούν σχετικά στη συνέντευξη.

Ο Όμιλος EOS έκλεισε το οικονομικό έτος 2022/23 με κέρδη 446 εκατ. ευρώ (EBITDA – κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) και υψηλές επενδύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Τα ποσά αυτά παρουσιάζουν σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ήταν αυτό αναμενόμενο;

Marwin Ramcke:
Αυτό δεν ήταν αναμενόμενο δεδομένης της τεταμένης διεθνούς πολιτικής και μακροοικονομικής κατάστασης. Από τις αρχές του 2022, τα θέματα του πολέμου, της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού διαμόρφωσαν τη ζωή όλων μας. Ήταν δύσκολο να δούμε πώς θα εξελίσσονταν τα πράγματα. Όσον αφορά σε εμένα προσωπικά, υπήρξε επίσης το γεγονός ότι ανέλαβα τη θέση του CEO στις αρχές του 2022. Ήταν αδιανόητο τότε ότι θα πετυχαίναμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα στο τέλος του οικονομικού έτους σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Αυτό μου δίνει τη βεβαιότητα ότι στον Όμιλο EOS περιβάλλομαι από ανθρώπους που είναι έτοιμοι να αναλάβουν προκλήσεις και να τις φέρουν εις πέρας με επιτυχία, φιλοδοξία και πάθος.

Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στο θετικό αποτέλεσμα;

Marwin Ramcke:
Πρώτα απ' όλα, οι εργαζόμενοί μας, στους οποίους θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για το έργο και την αφοσίωσή τους. Χωρίς αυτούς, αυτό δεν θα ήταν εφικτό.

Χάρη στην προσήλωσή τους, καταφέραμε να επεκτείνουμε σημαντικά την αγορά πακέτων απαιτήσεων – ακόμη και σε αγορές όπου στο παρελθόν αντιμετωπίζαμε δυσκολίες. Επιπλέον, έχουν δημιουργηθεί νέες επενδυτικές ευκαιρίες. Ένα παράδειγμα είναι η συνεργασία μας με τη θυγατρική της Παγκόσμιας Τράπεζας International Finance Corporation (IFC), στο πλαίσιο της οποίας αγοράζουμε από κοινού εξασφαλισμένες απαιτήσεις στην Ανατολική Ευρώπη.

Justus Hecking-Veltman:
Ένα πρόσθετο στοιχείο είναι ότι το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων μας είναι πολύ ευρύ. Περιλαμβάνει τόσο εξασφαλισμένες όσο και μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις, καθώς και ακίνητα – και μάλιστα σε περισσότερες από 20 χώρες. Αυτό μας δίνει τεράστια σταθερότητα ως Όμιλο, επειδή δεν εξαρτόμαστε από μεμονωμένες αγορές. Η πολυετής εμπειρία μας ως αγοραστής χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και η επιμονή μας σε ορισμένες αγορές, απέδωσαν φέτος, επιτρέποντάς μας να επενδύσουμε ένα ασυνήθιστα υψηλό ποσό ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Και σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να τονιστεί: Οι διεθνείς ομάδες μας έκαναν και πάλι εξαιρετική δουλειά.

Η διεθνής συνεργασία δεν είναι απλώς ένα σύνθημα στην EOS, αλλά καθημερινή πρακτική.

Carsten Tidow
Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου EOS και επικεφαλής για την Ανατολική Ευρώπη

Πώς εξελίχθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα στις επιμέρους περιοχές;

Carsten Tidow:
Στην Ανατολική Ευρώπη, το προηγούμενο οικονομικό έτος πετύχαμε το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της εταιρείας. Με όγκο επενδύσεων λίγο κάτω από 400 εκατ. ευρώ, καταφέραμε επίσης να ενισχύσουμε το υψηλό ποσοστό του προηγούμενου έτους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Βοσνία, όπου έχουμε επεκτείνει σημαντικά τις δραστηριότητές μας σε εξασφαλισμένες απαιτήσεις. Ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα για μένα προσωπικά είναι η ελληνική αγορά, η οποία θεωρούνταν επί μακρόν δύσκολη για εμάς. Χάρη στην εξαιρετική ομαδική εργασία, καταφέραμε να αποκτήσουμε εκεί ένα μεγάλο πακέτο μη εξασφαλισμένων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Κατά τον ίδιο τρόπο, θα ήθελα να επισημάνω τη συνεργασία με τη θυγατρική της Παγκόσμιας Τράπεζας International Finance Corporation, με την οποία ενισχύουμε τις δραστηριότητές μας ως βιώσιμος επενδυτής στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Κατά την επιλογή και την επεξεργασία των μη εξυπηρετούμενων δανείων, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διακυβερνητικές πτυχές. Και τα δύο αποτελούν πολύ καλά παραδείγματα του γεγονότος ότι η διεθνής συνεργασία στην EOS δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, αλλά εφαρμόζεται στην πράξη σε καθημερινή βάση.

Πώς είναι η κατάσταση στη Δυτική Ευρώπη;

Andreas Witzig:
Εξίσου θετική. Με επενδύσεις άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, έχουμε επιτύχει και εδώ εξαιρετικά αποτελέσματα. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτες είναι οι αγορές στη Γαλλία και την Ισπανία. Αλλά και στην Πορτογαλία. Μόλις το 2022 ιδρύσαμε εκεί την εθνική μας θυγατρική, και ήδη σήμερα 20 εργαζόμενοι δραστηριοποιούνται στην πορτογαλική αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων και έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν τις πρώτες αγορές μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αυτό είναι ένα πραγματικά εντυπωσιακό ξεκίνημα. Σημαντικό ρόλο έπαιξε επίσης η εφαρμογή του Kollecto+, του εσωτερικού μας συστήματος διαχείρισης απαιτήσεων, το οποίο χρησιμοποιείται ήδη σε πολλές χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η EOS και, ως εκ τούτου, δημιουργεί σημαντικές συνέργειες. Στη συνέχεια, το λογισμικό θα τεθεί σε εφαρμογή στο Βέλγιο και τη Γερμανία.

Πώς είναι η κατάσταση στη Γερμανία;

Andreas Kropp:
Η γερμανική αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι η πιο καθιερωμένη από όλες τις αγορές μη εξυπηρετούμενων δανείων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε ως Όμιλος. Γι’ αυτό και είναι τόσο απαιτητική. Υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές στην αγορά που εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα τιμών στα χαρτοφυλάκια. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίον βελτιστοποιούμε συνεχώς τις διαδικασίες και το κόστος μας. Αυτό μας επιτρέπει να ενεργούμε πιο αποτελεσματικά και να συμβαδίζουμε με την αγορά. Και εδώ, η σύνδεση με το σύστημα διαχείρισης απαιτήσεων Kollecto+ είναι ένα σημαντικό βήμα. Στη Γερμανία, η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια.

Ποια άλλα θέματα διαμόρφωσαν την EOS τον τελευταίο χρόνο;

Marwin Ramcke:
Εδώ συγκαταλέγεται σαφώς και η διεθνικότητά μας. Στην EOS, απασχολούμαστε πάνω από 6.000 άτομα σε 24 χώρες. Ο καθένας φέρνει τις δικές του εμπειρίες, δεξιότητες και πολιτισμικές επιρροές. Αν συγκεντρωθούν αυτοί οι άνθρωποι σε μια ομάδα, δεν υπάρχουν όρια στη δημιουργικότητα. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσουμε ιδέες που πραγματικά κάνουν τη διαφορά – και που συνέβαλαν ώστε η EOS να επιτύχει αυτό το καλό αποτέλεσμα.

Για πρώτη φορά, η EOS δημοσιεύει μια συνδυασμένη ετήσια έκθεση βιωσιμότητας μαζί με τα επιχειρηματικά στοιχεία, η οποία βασίζεται στα πρότυπα της πρωτοβουλίας για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Reporting Initiative - GRI). Αυτό σημαίνει ότι το θέμα της εταιρικής ευθύνης έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία;

Marwin Ramcke:
Πάντα το λέγαμε: Η διαχείριση απαιτήσεων σημαίνει για εμάς ανάληψη ευθύνης. Ως εκ τούτου, η εταιρική ευθύνη αποτελεί μείζον θέμα εδώ και πολύ καιρό και αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Μας αρέσει να δείχνουμε ότι δεν μένουμε στις δηλώσεις, διότι θέλουμε να γινόμαστε κάθε μέρα και λίγο καλύτεροι. Τα πρότυπα της πρωτοβουλίας για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε παγκόσμιο επίπεδο μας βοηθούν να υποβάλλουμε διαφανείς εκθέσεις σχετικά με το πόσο βιώσιμες είναι οι ενέργειές μας και τι κάνουμε στον τομέα της εταιρικής ευθύνης.

Ποια είναι τα παραδείγματα αυτού του γεγονότος από το προηγούμενο οικονομικό έτος;

Andreas Kropp:
Η δίκαιη μεταχείριση των καταναλωτών που αθετούν τις υποχρεώσεις τους παίζει σημαντικό ρόλο. Θέλουμε να τους υποστηρίξουμε ώστε να απαλλαγούν από το χρέος το συντομότερο δυνατό. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε για παράδειγμα εύκολα κατανοητή γλώσσα στο πλαίσιο μιας επικοινωνίας χωρίς φραγμούς, αλλά προσφέρουμε επίσης υπηρεσίες που τους επιτρέπουν να πληρώνουν ανώνυμα και οποιαδήποτε στιγμή. Στη γερμανική πύλη υπηρεσιών, οι καταναλωτές μπορούν επίσης να καθορίσουν τη δική τους δόση.

Ένας άλλος τομέας ευθύνης μας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της EOS ως εργοδότη. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοί μας στη Γερμανία μπορούν να εναρμονίζουν καλύτερα την εργασία με τον ελεύθερο χρόνο χάρη στα υβριδικά μοντέλα εργασίας.

Andreas Witzig:
Μέρος του ρόλου μας ως εργοδότης είναι να κρατήσουμε τους εργαζόμενους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φροντίζουμε να μπορούν να αναπτυχθούν ως άτομα και ως εργαζόμενοι. Για τον σκοπό αυτό, διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα προσφορών και πρωτοβουλιών, όπως η πλατφόρμα μάθησης για όλους τους εργαζομένους με την ονομασία «Masterplan» ή το πρόγραμμα διαχείρισης ταλέντων NXT, το οποίο πέρυσι προσέφερε σε 92 ταλέντα από 17 χώρες προσωπικές ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη. Ωστόσο, και οι εργαζόμενοί μας έχουν υλοποιήσει μια μεγάλη ποικιλία βιώσιμων έργων που ωφελούν την εταιρεία, το περιβάλλον ή την κοινωνία – από εσωτερικούς κήπους έως χρηματοοικονομική εκπαίδευση για παιδιά.

Οι εργαζόμενοί μας είναι ο μεγαλύτερος κινητήριος μοχλός της καινοτομίας και ο κύριος λόγος της επιτυχίας μας.

Marwin Ramcke
Διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου EOS

Ποια είναι η πρόβλεψη για το επόμενο οικονομικό έτος;

Justus Hecking-Veltman:
Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να αγοράζουμε χαρτοφυλάκια χρέους και να επαναφέρουμε χρήματα στην οικονομία. Ενόψει των συνεχιζόμενων πολιτικών και μακροοικονομικών αβεβαιοτήτων, παραμένουμε πιστοί στην προσέγγιση που έχει αποδειχθεί επιτυχής: υπομονή και υπεύθυνη οικονομική διαχείριση.

Carsten Tidow:
Δεν θα επαναπαυτούμε εξαιτίας της επιτυχημένης χρονιάς μας, αλλά θα συνεχίσουμε να κοιτάμε μπροστά. Ένας βασικός παράγοντας εδώ είναι να καθιερώσουμε μια νοοτροπία ανάπτυξης: Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους εργαζομένους μας να είναι ανοιχτοί σε νέα πράγματα και να βγαίνουν συχνότερα από τη ζώνη άνεσής τους. Εν προκειμένω, εξαιρετικό παράδειγμα αποτελεί ο διαγωνισμός καινοτομίας, ο οποίος παρήγαγε πολλές συναρπαστικές ιδέες πέρυσι. Επίσης, θα εντείνουμε περαιτέρω τη διεθνή συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Marwin Ramcke:
Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τον Carsten και να επαναλάβω: Οι εργαζόμενοί μας είναι ο μεγαλύτερος κινητήριος μοχλός της καινοτομίας και ο κύριος λόγος της επιτυχίας μας. Το μακροοικονομικό περιβάλλον θα παραμείνει τεταμένο το οικονομικό έτος 2023/24 και θα φέρει νέες προκλήσεις για εμάς. Στόχος μας για το οικονομικό έτος 2023/24 είναι να διατηρήσουμε ή να διευρύνουμε τη θέση μας στην πρώτη τριάδα στις αγορές που μας απασχολούν. Αν συνεχίσουμε όπως μέχρι στιγμής, είμαι πολύ σίγουρος ότι θα το πετύχουμε αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Lara Flemming, Senior Vice President Corporate Communications & Marketing at EOS

Lara Flemming
Senior Vice President Corporate Communications & Marketing

l.flemming@eos-solutions.com

Επικοινωνήστε μαζί μας

Carina Bonde, Corporate Communications & Marketing

Carina Bonde
Corporate Communications & Marketing

Τηλέφωνο: + 49 173 2979331

c.bonde@eos-solutions.com

Επικοινωνήστε μαζί μας

Photo credits: EOS