Θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο. 

Ο Όμιλος EOS έχει καθορίσει τους στόχους βιωσιμότητας στη στρατηγική του για την εταιρική ευθύνη. Η στρατηγική αυτή προσδίδει δομή στη δέσμευσή μας και μας ενθαρρύνει να ενεργούμε ακόμη πιο υπεύθυνα. 
A green world flourishes with plants as two individuals promote sustainability - one painting a heart, the other standing on a small ladder, symbolizing care and progress.
00

Εισαγωγή

«Για εμάς, διαχείριση απαιτήσεων σημαίνει ανάληψη ευθύνης – όχι μόνο για τους εργαζόμενους και τους πελάτες της εταιρείας, αλλά και για τους καταναλωτές, την κοινωνία και ολόκληρο τον κλάδο της διαχείρισης απαιτήσεων. »

Marwin Ramcke 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου EOS 
01

Στρατηγική και στόχοι βιωσιμότητας

Διαχείριση απαιτήσεων σημαίνει ανάληψη ευθύνης

Σημειώνουμε επιτυχία στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες επειδή ενστερνιζόμαστε την αλλαγή και αναλαμβάνουμε την ευθύνη για ό,τι κάνουμε. Θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο για τους πελάτες και τους εργαζομένους μας, αλλά και για τους καταναλωτές, τον κλάδο μας και την κοινωνία.

Η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής μας ευθύνης. Οι δραστηριότητές μας όσον αφορά την εταιρική ευθύνη υπερβαίνουν την προστασία του περιβάλλοντος. Ως διεθνής πάροχος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δεσμευόμαστε με ιδιαίτερη προσήλωση στην κοινωνική ευθύνη και την εταιρική διακυβέρνηση.

Οι ιδιαίτερες επιδιώξεις μας χωρίζονται σε τέσσερα πεδία δράσης στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για την εταιρική ευθύνη: Responsible collection, Joint progress, Financial sustainability & Environmental protection.
CR Model describing the four fields of action: <br/>Changing for the better: EOS is improving the financial situation of clients, business partners and defaulting payers and is striving to change the world in which we work for the better.<br/>Responsible collection: “How can we change debt-filled lives for the better?” EOS stands for respectful and fair treatment of consumers and for solution-driven sustained debt relief.<br/>Joint progress: “How can we change society for the better?” We take on social responsibility within the EOS Group by promoting empowerment, diversity and inclusion, and in society through our education initiatives.<br/>Environmental protection: “How can we change climate for the better?” EOS supports the Otto Group’s climate protection strategy that pursues the Paris Agreement goal to limiting global warming to 1,5 C. together we work on implementing targeted measures. <br/>Financial Sustainability: “How can we change the debt collection business for the better?”<br/>EOS advocates strong binding industry standards and responsibility guidelines. We apply strict criteria when we price portfolio purchases and make other investments.

Η ουσιαστικότητα ως σημείο εκκίνησης της στρατηγικής μας για τη βιωσιμότητα

Η EOS επεξεργάστηκε περαιτέρω τη στρατηγική της για την εταιρική ευθύνη με τη συμμετοχή εσωτερικών και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και ανέπτυξε έναν πίνακα ουσιαστικότητας το 2022. Αυτός απεικονίζει τα πιο σημαντικά θέματα βιωσιμότητας για τα εξωτερικά μας ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και για την EOS, και αποτελεί τη βάση για τη μελλοντική κατεύθυνση της στρατηγικής βιωσιμότητας της EOS.

Παγκόσμια ευθύνη: Το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών

Overview of eight UN Global Compact icons showing #3 good health and well-being, #4 quality education, #5 gender equality, #10 reduced inequalities, #16 peace, justice and strong institutions, #17 partnerships for the goals, #13 climate actions.
Το 2021, ο Όμιλος EOS εντάχθηκε στο Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, το μεγαλύτερο σύμφωνο εταιρικής ευθύνης στον κόσμο. Ως μέλος, δεσμευόμαστε ότι θα τηρήσουμε τις 10 αρχές του συμφώνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Κάθε νέο μέλος πρέπει πρώτα να εξαγάγει τους δικούς του στόχους από τις 10 αρχές. Αυτό πράξαμε κατά το προηγούμενο έτος, προσδιορίζοντας τους στόχους μας από τους 17 Sustainable Development Goals (SDGs) του ΟΗΕ, στους οποίους μπορούμε να συμβάλουμε αποτελεσματικότερα. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης που επιλέξαμε, μαζί με τα σχετικά βασικά αριθμητικά στοιχεία και στόχους, αποτελούν σημαντικά κριτήρια αναφοράς στη στρατηγική μας για την εταιρική ευθύνη. Όπως απαιτείται από το Σύμφωνο, θα υποβάλλουμε έκθεση για την πρόοδό μας μία φορά τον χρόνο στην «Ανακοίνωση για την πρόοδο» (COP).
02

Νέα και δραστηριότητες

Έχουμε λάβει εξαιρετική βαθμολογία όσον αφορά τον κίνδυνο σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και θέματα διακυβέρνησης (ESG) από τη Morningstar Sustainalytics

Τον Δεκέμβριο του 2023, ο Όμιλος EOS αξιολογήθηκε ως προς τον κίνδυνο σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και θέματα διακυβέρνησης (ESG) από τον φημισμένο οργανισμό αξιολόγησης Morningstar Sustainalytics. Λάβαμε βαθμολογία 10,2 (χαμηλός κίνδυνος), γεγονός που μας κατατάσσει ανάμεσα στο 2% των κορυφαίων εταιρειών στον τομέα «Υπηρεσίες χρηματοδότησης καταναλωτών».

«Με την ανεξάρτητη αξιολόγηση σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και θέματα διακυβέρνησης (ESG), καθίσταται διαφανής η συμβολή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η κορυφαία κατάταξη δείχνει ότι η στρατηγική μας για την εταιρική ευθύνη είναι επιτυχής και ότι έχουμε πολύ καλή θέση σε πολλούς τομείς», εξηγεί ο Marwin Ramcke, Διευθύνων Σύμβουλος.

Μαζί με τους συνεργάτες μας, τους πελάτες μας και τη μελλοντική γενιά, διαμορφώνουμε έναν κόσμο στον οποίο η βιωσιμότητα αποτελεί προτεραιότητα για όλους.

Τα αρχικά ESG σημαίνουν «Περιβάλλον», «Κοινωνία» και «Διακυβέρνηση». 
Badges: ESG Regional top rated & ESG Industry top rated - Morningstar Sustainalytics

Μάθετε περισσότερα για τα πεδία δράσης μας

icon red networking

Joint progress

Αναλαμβάνουμε κοινωνική ευθύνη τόσο εντός του Ομίλου EOS με την προώθηση της ενδυνάμωσης, της διαφορετικότητας και της ένταξης, όσο και στην κοινωνία μέσω των εκπαιδευτικών μας πρωτοβουλιών.
Μάθετε περισσότερα για την Joint progress
icon red website

Environmental protection

Ως ισχυρό μέλος του Ομίλου Otto, η EOS υποστηρίζει τη στρατηγική του Ομίλου Otto για την προστασία του κλίματος που επιδιώκει τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5 °C. Μαζί εργαζόμαστε για την εφαρμογή στοχοθετημένων μέτρων.
Μάθετε περισσότερα για την Environmental protection
icon red charge to claim

Financial sustainability

Η EOS υποστηρίζει ισχυρά, δεσμευτικά πρότυπα του κλάδου και κατευθυντήριες γραμμές για την ευθύνη. Εφαρμόζουμε αυστηρά κριτήρια όταν τιμολογούμε τις αγορές χαρτοφυλακίου και κάνουμε άλλες επενδύσεις.
Μάθετε περισσότερα για την Financial sustainability,
03

Πρόσθετο υλικό και περιεχόμενο

Η ευθύνη μας. Έκθεση σε μορφή PDF για λήψη.

Κατεβάστε τη σύνοψη σε μορφή PDF εδώ.
Λήψη τώρα 

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη στρατηγική μας για την εταιρική ευθύνη; Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε αυτές!

Αντώνης Μεσσάδος


t.aggelopoulos@eos-greece.com