Στοιχεία εταιρείας

EOS Matrix S.A

Λεωφόρος A. Συγγρού 328-330
17673 Καλλιθέα
Αθήνα
Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 97 92 971
email: infogr@eos-greece.com

Διευθύνων σύμβουλος
Αντώνιος Μεσσάδος

Η EOS Matrix της Ελλάδας και οι συνεργάτες της, παρά τις προσπάθειές για εξασφάλιση της ορθότητας και της επικαιρότητας των πληροφοριών αυτού του ιστότοπου, δεν μπορούν να εγγυηθούν την ακρίβεια και την αξιοπιστία αυτών των πληροφοριών. Σε καμία περίπτωση η EOS Matrix της Ελλάδας ή οι συνεργάτες της δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για άμεσες, έμμεσες ή ειδικές ζημίες ή συνέπειες από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε πληροφορίες που βρίσκονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Η επεξεργασία δεδομένων από την EOS πραγματοποιείται σε ασφαλές περιβάλλον. Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για την παροχή απαντήσεων στις ερωτήσεις σας και δεν διατίθενται σε τρίτους ή για άλλους σκοπούς.