Από τις αναλύσεις έως τα εργαλεία ασφαλείας: Τα κορυφαία τεχνολογικά στοιχεία του Ομίλου EOS.

Η EOS επενδύει σε νέες τεχνολογικές τάσεις κάθε χρόνο. Τέσσερα παραδείγματα δείχνουν πώς οι καταναλωτές και οι πελάτες της EOS μπορούν να επωφεληθούν από την τεχνολογία σήμερα.

ΏραΏρα
  • Μηχανική μάθηση και μοντέλα δεδομένων για αποτελεσματικότερη διαχείριση των ανεξόφλητων απαιτήσεων
  • Τα chatbots αυξάνουν την ποιότητα των υπηρεσιών και επιτρέπουν στους καταναλωτές να επικοινωνούν ανώνυμα
  • Τα εργαλεία παρακολούθησης της ασφάλειας προστατεύουν τα ευαίσθητα δεδομένα των πελατών και των καταναλωτών.

Περίπου 600 εργαζόμενοι σε όλο τον Όμιλο EOS εργάζονται για την πλήρη μεταφορά της τεχνολογικής προόδου στον κλάδο της διαχείρισης απαιτήσεων. Η χρήση των τεχνολογιών ποικίλει εξαιρετικά: Χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποίηση και την πρόβλεψη, καθώς και για την ενημέρωση και την προστασία. Ο στόχος είναι πάντα ο ίδιος: Η αλλαγή της οικονομικής κατάστασης όλων των πελατών και των καταναλωτών προς το καλύτερο. Τα παρακάτω παραδείγματα δείχνουν πώς ακριβώς γίνεται αυτό.

Center of Analytics: Μια πλατφόρμα δεδομένων για όλους.

Technology highlights of the EOS Group: EOS is developing its own data platform.
Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της EOS βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα δεδομένα. Τα μοντέλα δεδομένων που χρησιμοποιούνται και πολλές άλλες εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης προέρχονται από το Center of Analytics (CoA). Εδώ, 14 άτομα εργάζονται για την περαιτέρω ανάπτυξη της αναλυτικής τεχνογνωσίας ολόκληρου του Ομίλου EOS.
Για τον σκοπό αυτό, δημιούργησαν μια πλατφόρμα cloud στην οποία θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο μέλλον κάθε θυγατρική της EOS, προκειμένου να εκπαιδεύει τα μοντέλα μηχανικής μάθησης και να κάνει προβλέψεις κατά τη διαδικασία είσπραξης οφειλών. Για να βρεθεί το σημείο είσπραξης με τη μεγαλύτερη πιθανότητα πληρωμής, πραγματοποιείται σάρωση της πλατφόρμας για παρόμοιες περιπτώσεις από το παρελθόν. Για έναν και μόνο πελάτη, η EOS πραγματοποίησε σχεδόν μισό εκατομμύριο κλήσεις των μοντέλων στη Γαλλία το 2021, προκειμένου να επιτύχει τη βέλτιστη ετοιμότητα πληρωμής μεταξύ των καταναλωτών.

Πέρα από τα μοντέλα προβλέψεων, το Center επεξεργάζεται ένα κεντρικό σύστημα υποβολής εκθέσεων για όλες τις δραστηριότητες στον τομέα της αγοράς εξασφαλισμένων απαιτήσεων. Εδώ συλλέγονται και αξιολογούνται όλα τα δεδομένα σχετικά με τις αγορές που πραγματοποιήθηκαν. Στόχος μας είναι η αξιοποίηση των συνεργειών εντός του Ομίλου και η περαιτέρω βελτιστοποίηση των διαδικασιών, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες δίκαιες τιμές. Μέχρι στιγμής, τέσσερις χώρες του δικτύου της EOS είναι συνδεδεμένες με το σύστημα.

Χαμηλές εισπρακτέες απαιτήσεις χάρη στη μηχανική μάθηση.

Technology highlights of the EOS Group: how AI helps with receivables management.
Ποιο από τα επόμενα μέτρα είσπραξης οφειλών είναι το πιο υποσχόμενο; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνεται από το γερμανικό σύστημα είσπραξης οφειλών FX. Με βάση ιστορικά δεδομένα, ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (AI) λαμβάνει εκατομμύρια αναλυτικές αποφάσεις ανά μήνα και δημιουργεί αυτόματα μια εξατομικευμένη λύση για κάθε καταναλωτή ξεχωριστά.
Το περιεχόμενο περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τον δίαυλο και τον χρόνο επαφής, καθώς και μια διευκρίνιση σχετικά με τη χρονική στιγμή και το ύφος με το οποίο πρέπει να γίνεται η επικοινωνία με τον καταναλωτή. Η στοχευμένη επικοινωνία αυξάνει την πιθανότητα πληρωμής. Ταυτόχρονα, αποφεύγονται δαπανηρά και οικονομικώς ακατάλληλα μέτρα, γεγονός που ωφελεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Κάθε μέρα που περνάει, ο αριθμός των πακέτων δεδομένων που συνδέονται στο FX αυξάνεται. Καθώς αυξάνεται, αυξάνεται και ο όγκος των δεδομένων και, συνεπώς, η ακρίβεια των προβλέψεων. Με αυτόν τον τρόπο, η διεκπεραίωση των υποθέσεων στην EOS γίνεται μέρα με τη μέρα πιο ακριβής και αποτελεσματική, με αποτέλεσμα την επίτευξη δίκαιων τιμών.

Τα chatbots βελτιώνουν την εξυπηρέτηση.

Technology highlights of the EOS Group: Chatbots support communication with consumers.
Γνωρίζατε ότι τα δύο τρίτα των εταιρειών στην Ευρώπη χρησιμοποιούν ήδη κάποιο chatbot; Αυτό ήταν το συμπέρασμα της Μελέτης της EOS για τα Chatbot του 2021. Η EOS αξιοποιεί και αυτή την τεχνολογική τάση εδώ και μερικά χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν χρειάζεται πλέον να μιλούν στο τηλέφωνο όταν έχουν ερωτήσεις σχετικά με τις εκκρεμείς πληρωμές τους.
Αντίθετα, μπορούν να διευθετούν πολλές υποθέσεις με ευκολία μέσω chatbot. Αυτό όχι μόνο βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών και την ανωνυμία για τους καταναλωτές, αλλά και ανακουφίζει το προσωπικό εξυπηρέτησης της EOS, το οποίο πλέον μπορεί να ασχολείται με πιο σύνθετα ζητήματα. Μέχρι στιγμής, χρησιμοποιούνται ψηφιακοί βοηθοί στη Γαλλία, το Βέλγιο και την Κροατία. Θα ακολουθήσει η χρήση τους και σε άλλες χώρες.

Μελέτη της EOS για τα Chatbot 2021: Πώς χρησιμοποιούν οι εταιρείες τα chatbot;

Ποιες είναι οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις της τεχνολογίας των chatbot για χρήση στον τομέα της επικοινωνίας; Ρωτήσαμε 2.800 εταιρείες από 14 ευρωπαϊκές χώρες για τις εμπειρίες τους όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών βοηθών. Μπορείτε να βρείτε όλα τα συμπεράσματα στη Μελέτη της EOS για τα Chatbot του 2021.

Μετάβαση στα συμπεράσματα

Modern monitoring tools track down security loopholes.

Technology highlights of the EOS Group: Security tools protect sensitive data.

Τα σύγχρονα εργαλεία παρακολούθησης εντοπίζουν κενά ασφαλείας.

Κατά τη διαχείριση απαιτήσεων, ο χειρισμός ευαίσθητων δεδομένων αποτελεί μέρος της καθημερινής εργασίας. Η προστασία τους αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα – αλλά με την αυξανόμενη ψηφιοποίηση συνιστά ολοένα και μεγαλύτερη πρόκληση. Για την προστασία της ίδιας και των πελατών της από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, η EOS απασχολεί περισσότερους από 25 ειδικούς ασφαλείας. Από το 2022, υποστηρίζονται από δύο ανεξάρτητα εργαλεία παρακολούθησης της ασφάλειας – διότι: Τέσσερα μάτια βλέπουν καλύτερα από ότι δύο.
Σε αντίθεση με τις κλασικές δοκιμές διείσδυσης, τα δύο εργαλεία ελέγχουν συνεχώς και ουδέτερα την υποδομή ΤΠ ολόκληρου του ομίλου EOS για πιθανά κενά ασφαλείας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη στενή ανάλυση του ψηφιακού αποτυπώματος της EOS εξωτερικά, συμπεριλαμβανομένων των Cloud Assets. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να εντοπιστούν τυχόν ευπάθειες σε πρώιμο στάδιο, προτού τις αντιληφθούν οι ενδεχόμενοι εισβολείς. Τα εργαλεία ενημερώνουν επίσης διαρκώς τη βάση δεδομένων τους με τις πρόσφατα δημοσιευμένες ευπάθειες, ώστε να μπορούν να εντοπιστούν. 

Μέχρι στιγμής, τα εργαλεία έχουν βοηθήσει στην αποκατάσταση της προστασίας σε περισσότερα από 200 σημεία. Τα δεδομένα των πολυάριθμων καταναλωτών και πελατών της EOS είναι, ως εκ τούτου, ασφαλή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Σε ιδιαίτερα κρίσιμους τομείς, όπως οι πύλες πελατών της EOS, εξακολουθούν να διεξάγονται ειδικές δοκιμές διείσδυσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των πληροφοριών.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Sabrina Ebeling, People Lead Corporate Communications & Marketing at EOS

Sabrina Ebeling
Corporate Communications & Marketing

Τηλέφωνο: +49 40 2850-1480

s.ebeling@eos-solutions.com