Χρέος μας η διαχείριση των χρεών σας.

Φροντίζουμε την ταμειακή σας ροή.

Είμαστε ειδικοί στον τομέα της διαχείρισης διεθνών απαιτήσεων:
στην καταπιστευτική είσπραξη, την αγορά οφειλών και την εξωτερική ανάθεση επιχειρηματικών διαδικασιών. Διαθέτουμε προσαρμοσμένες υπηρεσίες για επαγγελματίες πελάτες και καταναλωτές. Δημιουργούμε λύσεις αμφίπλευρου κέρδους που διευκολύνουν την ταμειακή σας ροή.

Πάντοτε με τρόπο που να ταιριάζει και σε εσάς και στους πελάτες σας. Επειδή γνωρίζουμε ότι οι σημερινοί οφειλέτες είναι οι μελλοντικοί σας πελάτες. Έτσι ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας σας.
Σας φαίνεται καλή ιδέα; Επικοινωνήστε μαζί μας.

Οικονομικές καταστάσεις

Για να βρείτε τις οικονομικές καταστάσεις για την εταιρεία:
EOS MATRIX GREEECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, πατήστε εδώ.  

Για να βρείτε τις οικονομικές καταστάσεις για την εταιρεία: 
EOS MATRIX (ΕΟΣ ΜΑΤΡΙΞ) Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, πατήστε εδώ.