Highlighted numbers 22 23
01

Ετήσια έκθεση βιωσιμότητας

Διαβάστε όλες τις πληροφορίες για την ανάπτυξη του Ομίλου EOS. Η ενότητα για το οικονομικό έτος 2022/23 παρουσιάζει μια επισκόπηση με τα βασικά αριθμητικά και επιχειρηματικά στοιχεία. Στην ενότητα με τίτλο «Η ευθύνη μας» εξηγείται πώς ο Όμιλος EOS ανταποκρίνεται στις κοινωνικές και οικολογικές του ευθύνες.

Changing finances for the better

Ο Όμιλος EOS είναι κορυφαίος επενδυτής σε χαρτοφυλάκια απαιτήσεων και ακινήτων και διαθέτει ειδική τεχνογνωσία στην επεξεργασία εκκρεμών απαιτήσεων. Οι περισσότεροι από 6.000 εργαζόμενοί μας σε 24 χώρες διαχειρίζονται τις απαιτήσεις με βάση τα δεδομένα και παρέχουν έξυπνες υπηρεσίες προς όφελος των πελατών, των συνεργατών και των καταναλωτών μας. Για περισσότερα από 45 χρόνια, διασφαλίζουμε τις ταμειακές ροές των εταιρειών, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν στην κύρια δραστηριότητά τους. GRI 2-6

Το οικονομικό έτος 2022/23 με μια ματιά

GRI 201-1
Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 21,4% σε 977,1 εκατ. ευρώ.

εκατ. ευρώ

0
Το οικονομικό έτος 2022/23, ο Όμιλος EOS πραγματοποίησε EBITDA ύψους 445,9 εκατ. Ευρώ.

εκατ. ευρώ

445,9

Το οικονομικό έτος 2022/23, ο όγκος των επενδύσεων σε χαρτοφυλάκια απαιτήσεων ανήλθε σε 1,2 δισ. ευρώ.

δισ. ευρώ

1,2
Συνολικά 6.261 εργαζόμενοι συνέβαλαν στο επιτυχημένο οικονομικό έτος 2022/23.

εργαζόμενοι

6.261
Ο Όμιλος EOS εκπροσωπείται σε 24 χώρες.

χώρες

24
02

Το οικονομικό έτος μας 2022/23

Το οικονομικό έτος 2022/23, ο Όμιλος EOS κατόρθωσε να αυξήσει σημαντικά τα κέρδη του και τον όγκο των επενδύσεών του.
Our financial year 2022/23

Το αποτέλεσμά μας είναι μια ομαδική επιτυχία

Το οικονομικό έτος 2022/23 χαρακτηρίστηκε από αβεβαιότητα, καθώς ο πόλεμος, ο πληθωρισμός και η ενεργειακή κρίση κυριάρχησαν στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Όταν ξεκίνησε το οικονομικό έτος, δεν αναμενόταν ότι ο Όμιλος EOS θα απέδιδε τέτοια σημαντικά κέρδη, σύμφωνα με τον Marwin Ramcke, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου: «Η πολυετής τεχνογνωσία των εργαζομένων μας και η αφοσίωσή τους κατέστησαν δυνατή αυτή την ανάπτυξη. Είμαστε περισσότερα από 6.000 άτομα το καθένα με τις δικές του εμπειρίες, ικανότητες και πολιτισμικό υπόβαθρο. Ως ομάδα, μπορούμε να επιτύχουμε σπουδαία πράγματα». Η επιτυχία αποδίδεται στην εστίαση στην αγορά χαρτοφυλακίων απαιτήσεων και στη συνεχή ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων που βελτίωσαν τις λειτουργικές μας επιδόσεις και προώθησαν τις συνέργειες μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου EOS.

Συνέντευξη με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου EOS

Τα πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναλύουν το οικονομικό έτος, περιγράφουν τις εξελίξεις σε διάφορες χώρες και διατυπώνουν τις προβλέψεις τους για το 2023/24. GRI 2-9

Διαχείριση επιχειρήσεων με ανθρώπινο τρόπο

Μια φωτογραφία απεικονίζει τον Cristian Musat, Γενικό Διευθυντή της EOS International BVG και «εγκέφαλο» του έργου Kollecto+.

Kollecto+: Λογισμικό που δημιουργεί συνέργειες

Ευέλικτο ωράριο εργασίας Ευέλικτο ωράριο εργασίας 2 λεπτά
Πώς οι εταιρείες του Ομίλου EOS ενισχύουν την αποδοτικότητα και εμβαθύνουν τη συνεργασία με το Kollecto+.
Μάθετε περισσότερα
A photo shows a dilapidated building in Režanci, Croatia. A ‘stranded asset’ that EOS Croatia is putting back on the market.

Πώς η EOS επαναφέρει τα μη αξιοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία στην αγορά

Ευέλικτο ωράριο εργασίας Ευέλικτο ωράριο εργασίας 2 λεπτά
Η EOS έχει αποκτήσει τεχνογνωσία στη βιώσιμη ανακαίνιση αχρησιμοποίητων κτιρίων με στόχο την επαναφορά τους στην αγορά.
Μάθετε περισσότερα

Λεπτομέρειες σχετικά με το οικονομικό έτος: Έσοδα και κέρδη σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη

Σημειώθηκε εξαιρετική ανάπτυξη. Σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, το 2022/23 ο Όμιλος EOS αύξησε σημαντικά τα κέρδη (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων - EBITDA) και τα έσοδά του.
Το οικονομικό έτος 2022/23, τα κέρδη και τα έσοδα του Ομίλου EOS ήταν σημαντικά υψηλότερα από το προηγούμενο έτος. Οι δύο κύριοι παράγοντες ήταν οι πολυάριθμες επενδύσεις σε χαρτοφυλάκια απαιτήσεων και οι εξαιρετικές επιδόσεις στην επεξεργασία των χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων που αγοράστηκαν τα προηγούμενα έτη. GRI 201-1

Ετήσια έσοδα

Αριθμητικά στοιχεία σε εκατ. ευρώ

853,1
2019/20
792,5
2020/21
804,9
2021/22
977,1
2022/23

Εξέλιξη κερδών (EBITDA)

Αριθμητικά στοιχεία σε εκατ. ευρώ

343,4
2019/20
312,4
2020/21
282,5
2021/22
445,9
2022/23

Έσοδα ομίλου ανά περιοχή 2022/23

Αριθμητικά στοιχεία σε εκατ. ευρώ
Ανάπτυξη στις διάφορες περιοχές
Με ποσοστό 42,4%, η Ανατολική Ευρώπη παραμένει η περιοχή με τις καλύτερες επιδόσεις του Ομίλου EOS. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, οι εταιρείες από την Ανατολική Ευρώπη αύξησαν τα έσοδά τους κατά σχεδόν 50%. Οι εταιρείες του Ομίλου EOS στη Δυτική Ευρώπη συγκέντρωσαν το 31,0% των συνολικών εσόδων κατά το οικονομικό έτος 2022/23. Και εδώ τα έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η άρση των περιοριστικών μέτρων όσον αφορά την πανδημία συνέβαλε στο θετικό αποτέλεσμα. Το ποσοστό στη Γερμανία ανήλθε στο 25,9%, μολονότι η ανταγωνιστικότητα εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα υψηλή. Τα έσοδα μειώθηκαν ελαφρώς, αλλά οι επενδύσεις της EOS κινήθηκαν σε υψηλό επίπεδο.
Σύνολο
977,1
Ανατολική Ευρώπη
414,1
Δυτική Ευρώπη
302,5
Γερμανία
253,0
Βόρεια Αμερική
7,5

Νέα του Ομίλου EOS

Νέοι και γνώριμοι συνεργάτες, νεοϊδρυθείσες επιχειρηματικές τοποθεσίες και σαφής αύξηση των αγορών μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ορισμένες ιδιαίτερα εντυπωσιακές εξελίξεις κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος:

Πορτογαλία

Η EOS δραστηριοποιείται στην πορτογαλική αγορά από τον Ιούλιο του 2022 με δική της ανάδοχη εταιρεία. Ο Luís Chaves προσλήφθηκε ως Γενικός Διευθυντής, φέρνοντας μαζί του πολυετή εμπειρία στη διαχείριση απαιτήσεων. «Αυτό που με προσέλκυσε ήταν το συγκεκριμένο έργο», αναφέρει ο Chaves, «και η ευκαιρία να εργαστώ για μια εταιρεία που είχα γνωρίσει ως αξιόπιστο παίκτη στην εν λόγω αγορά».
 Luís Chaves, Managing Director EOS Financial Solutions Portugal , S.A

Γαλλία

Στη Γαλλία, η EOS διπλασίασε τις επενδύσεις της σε σχέση με το προηγούμενο έτος και πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση σε εξασφαλισμένο χαρτοφυλάκιο στην ιστορία της EOS France. «Πετύχαμε αυτό το αποτέλεσμα, χάρη σε μια ομάδα διαχείρισης με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, στη μοναδική μας γνώση για τα ενδιαφερόμενα μέρη της γαλλικής αγοράς και στην πλήρη υποστήριξη ολόκληρης της ομάδας στο Αμβούργο. Πρωτίστως, χάρη στην εξαιρετική αφοσίωση όλων των εργαζομένων στην επίτευξη των κοινών μας στόχων», αναφέρει η Nathalie Lameyre, Γενική Διευθύντρια της EOS France.
 Nathalie Lameyre, Managing Director EOS France

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Για την EOS Bosnia, το οικονομικό έτος ήταν εξίσου καλό όπως και για τον Όμιλο EOS στο σύνολό του: «Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι μια πολύ μικρή αγορά, οπότε χαιρόμαστε που μπορέσαμε να επενδύσουμε σε υψηλό επίπεδο», αναφέρει ο Petar Mrkonjić, Γενικός Διευθυντής της EOS Bosnia. Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα, επισημαίνει, ήταν η συνεπένδυση μαζί με τη θυγατρική της Παγκόσμιας Τράπεζας IFC για την αγορά μη εξυπηρετούμενων εξασφαλισμένων απαιτήσεων. «Αυτές οι επιτυχίες οφείλονται σε μια ομάδα νέων, εξαιρετικά ικανών και με υψηλά κίνητρα εργαζομένων και στο πιο έμπειρο προσωπικό».
Petar Mrkonjić, Managing Director EOS Matrix d.o.o. Bosnia and Herzegovina

Πολωνία

Στην Πολωνία, πολλοί διεθνείς επενδυτές εισήλθαν στην αγορά κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. «Το γεγονός αυτό οδήγησε σε υψηλή ζήτηση για μη εξυπηρετούμενα δάνεια και σε επιθετικό ανταγωνισμό», αναφέρει ο Dariusz Petynka, Γενικός Διευθυντής της EOS Poland. «Ωστόσο, χάρη στη σαφώς καθορισμένη στρατηγική μας, καταφέραμε να αυξήσουμε τον όγκο των επενδύσεών μας σε σχέση με το προηγούμενο έτος και να βελτιστοποιήσουμε περαιτέρω τις λειτουργικές μας επιδόσεις με διαδικασίες που βασίζονται στα δεδομένα».
Dariusz Petynka, Managing Director EOS Poland Sp. z o.o.

Δανία

Η EOS επέκτεινε τη θέση της στη δανική αγορά. Με την απόκτηση πολλών εκτεταμένων χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων, η EOS υπερδιπλασίασε τον όγκο των απαιτήσεών της. «Αυτές οι συναλλαγές αποτελούν ορόσημο για εμάς και θα συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξή μας», αναφέρει ο Peter Hægerstrand Jensen, Γενικός Διευθυντής της EOS Denmark.
Peter Haegerstrand Jensen, Managing Director EOS Danmark A/S

Ηνωμένο Βασίλειο

Μετά από κάποια αναδιάρθρωση, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της EOS ανέκαμψαν ταχύτατα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία αγόρασε αρκετά χαρτοφυλάκια μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων. «Αυτό αποτέλεσε ένα ακόμη κρίσιμο στάδιο για την εδραίωση της EOS στη σημαντική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου», αναφέρει ο Anthony Jenks, Γενικός Διευθυντής της EOS UK.
Anthony Jenks, Managing Director EOS Solutions UK Plc

Επιχειρηματικές επιδόσεις κατά το οικονομικό έτος 2022/23

 • Έσοδα ανά περιοχή

  Σε χιλιάδες ευρώ
  Κατά το οικονομικό έτος 2022/23, τα έσοδα ύψους 977,1 εκατ. ευρώ ήταν κατά 21,4% υψηλότερα από εκείνα του προηγούμενου έτους (804,9 εκατ. ευρώ). Οι εταιρείες στην Ανατολική Ευρώπη κατέγραψαν την πιο απότομη άνοδο με αύξηση 47,8%, ενώ ακολούθησαν οι εταιρείες στη Δυτική Ευρώπη με αύξηση 34,1%. Τα έσοδα στη Γερμανία μειώθηκαν ελαφρώς, αλλά παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, στα 253,0 εκατ. ευρώ. Η απότομη μείωση των εσόδων στη Βόρεια Αμερική αποδίδεται στην εκποίηση των ανάδοχων εταιρειών του Ομίλου EOS στο τέλος του 2021. Τα έσοδα που προέκυψαν μετά την εκποίηση βασίζονται σε χαρτοφυλάκια απαιτήσεων που αποκτήθηκαν τα προηγούμενα έτη, τα οποία διατηρήθηκαν από τον Όμιλο EOS και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία από τον αγοραστή υπό την ιδιότητα του καταπιστευματοδόχου. GRI 201-1
  2022/23 2021/22 Μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο έτος σε %
  Ανατολική Ευρώπη 414.125 280.148 +47,8
  Δυτική Ευρώπη 302.508 225.644 +34,1
  Γερμανία 252.953 274.809 -8,0
  Βόρεια Αμερική 7.525 24.276 -69,0
  Όμιλος EOS 977.110 804.877 +21,4
 • Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του ομίλου (σύνοψη)

  Σε χιλιάδες ευρώ
  Κατά το οικονομικό έτος 2022/23, ο Όμιλος EOS παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 445,9 εκατ. ευρώ (προηγούμενο έτος: 282,5 εκατ. ευρώ). Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 21,4% ή 172,2 εκατ. ευρώ. Η μείωση των εσόδων λόγω της εκποίησης των εταιρειών της Βόρειας Αμερικής στο τέλος του προηγούμενου έτους αντισταθμίστηκε από το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο των επενδύσεων. GRI 201-1
  2022/23 2021/22
  Έσοδα 977.110 804.877
  Συνολικά λειτουργικά έσοδα 991.251 815.215
  Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 445.943 282.453
  Κέρδη προ φόρων (EBT) 380.072 228.544
  Καθαρό εισόδημα 297.270 201.236
 • Κατάσταση περιουσιακών στοιχείων

  Σε χιλιάδες ευρώ
  Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου EOS αυξήθηκε κατά 26,9% και ανήλθε σε 3,0 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η αύξηση αποδίδεται στις υψηλότερες συνολικές επενδύσεις του Ομίλου σε απαιτήσεις και ακίνητα κατά το οικονομικό έτος 2022/23. Τα αγορασμένα χαρτοφυλάκια αντιπροσωπεύουν το 79,4% (προηγούμενο έτος: 75,4%) και τα ακίνητα σε αποθέματα το 8,7% (προηγούμενο έτος: 7,8%) των συνολικών περιουσιακών στοιχείων. GRI 201-1

  *Οικονομική παρουσίαση
  28.02.2023 σε % 28.02.2022 σε %
  Πάγια περιουσιακά στοιχεία 200.620 6,6 209.498 8,8
  Αποκτηθείσες εισπρακτέες απαιτήσεις και ακίνητα σε απόθεμα* 2.670.136 88,0 1.989.455 83,2
  Εισπρακτέες απαιτήσεις 40.181 1,3 29.949 1,3
  Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 66.255 2,2 105.455 4,4
  Άλλα περιουσιακά στοιχεία 55.608 1,8 56.457 2,4
  Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 3.032.800 100 2.390.815 100
 • Μετοχικό κεφάλαιο και χρηματοδότηση

  Σε χιλιάδες ευρώ
  Στο προηγούμενο οικονομικό έτος, η συνολική χρηματοδότηση αυξήθηκε κατά 642,0 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 3,0 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η αύξηση οφείλεται ουσιαστικά στη χρηματοδότηση των υψηλών επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

  Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε στα 1,1 εκατ. ευρώ, εν μέρει λόγω των αδιανέμητων κερδών του προηγούμενου έτους. Παρά τις υψηλές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, ο δείκτης μετοχικού κεφαλαίου προς περιουσιακά στοιχεία μειώθηκε μόνο ελαφρώς σε 36,6% (προηγούμενο έτος: 37,5%), ο οποίος, συγκριτικά, αποτελεί υψηλό επίπεδο για έναν πάροχο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

  Οι ανάγκες αναχρηματοδότησης του Ομίλου EOS καλύπτονται από τραπεζικά δάνεια και δάνεια από τη μητρική εταιρεία. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της χρηματοδότησης εξακολουθεί να έχει βραχυπρόθεσμη ληκτότητα. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, η χρηματοδότηση μέσω δανειακών κεφαλαίων αυξήθηκε από 74% σε 84%. GRI 201-1

  Για λογιστικούς λόγους, οι πίνακες και το κείμενο ενδέχεται να περιέχουν διαφορές στρογγυλοποίησης.
  28.02.2023 σε % 28.02.2022 σε %
  Μετοχικό κεφάλαιο 1.110.654 36,6 895.726 37,5
  Προβλέψεις 58.452 1,9 84.218 3,5
  Υποχρεώσεις σε τράπεζες 132.387 4,4 92.111 3,9
  Υποχρεώσεις σε σχετιζόμενα μέρη και εταιρείες 1.482.754 48,9 1.102.833 46,1
  Εμπορικοί πληρωτέοι λογαριασμοί 47.247 1,6 41.962 1,8
  Λοιπές υποχρεώσεις 201.306 6,6 173.966 7,3
  Σύνολο χρηματοδότησης 3.032.800 100 2.390.815 100

Για άλλη μια φορά, η τεχνογνωσία της EOS στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων απέδωσε το οικονομικό έτος 2022/23. Ο Όμιλος πραγματοποίησε αρκετές επενδύσεις σε μεγάλα χαρτοφυλάκια. Μερικά κορυφαία στοιχεία:

Ισπανία

Η EOS αγόρασε από την Caixabank ένα χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων που περιείχε μη εξυπηρετούμενα δάνεια ονομαστικής αξίας 753 εκατ. ευρώ —ένα από τα μεγαλύτερα στην ιστορία της EOS Spain.

εκατ. ευρώ

753

Γαλλία

Το 2022, η EOS France ολοκλήρωσε την αγορά ενός εξασφαλισμένου χαρτοφυλακίου περίπου 4.000 απαιτήσεων αξίας 235 εκατ. ευρώ (ονομαστική αξία) από μια κορυφαία τράπεζα. Ήταν η μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση χωρίς συνεπενδυτή στην ιστορία της EOS France και η πρώτη σε συνεργασία με τράπεζα.

εκατ. ευρώ

235

Ανατολική Ευρώπη

Με ένα αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύσεων, η EOS και η θυγατρική της Παγκόσμιας Τράπεζας International Finance Corporation (IFC) ενίσχυσαν την οικονομία στην Κροατία, τη Σερβία, τη Ρουμανία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Μαζί, η IFC και η EOS θα επενδύσουν 150 εκατομμύρια δολάρια στις χώρες αυτές κατά τη διάρκεια τριών ετών για να αγοράσουν μη εξυπηρετούμενες απαιτήσεις με ασφάλιση ακινήτων και να βοηθήσουν έτσι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αυξήσουν τη ρευστότητά τους.

εκατ. δολάρια

150

Γερμανία

Η EOS Deutschland B2C αγόρασε ξένες απαιτήσεις ύψους 30 εκατ. ευρώ (ονομαστική αξία) από μια κορυφαία μεγάλη γερμανική τράπεζα.

εκατ. ευρώ

30

Ελλάδα

Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, η EOS στην Ελλάδα μπόρεσε να πραγματοποιήσει μια σημαντική επένδυση σε ένα χαρτοφυλάκιο χωρίς εξασφαλίσεις ονομαστικής αξίας περίπου 800 εκατ. Ευρώ.

εκατ. ευρώ

800

Πορτογαλία

Το καλοκαίρι του 2022, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την έναρξη των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, η EOS Portugal αγόρασε δύο συνδυασμένα χαρτοφυλάκια με μη εξασφαλισμένα δάνεια, μεταξύ άλλων προϊόντων, από μια κορυφαία διεθνή τράπεζα. Τα χαρτοφυλάκια περιείχαν μη εξασφαλισμένες και εξασφαλισμένες απαιτήσεις ονομαστικής αξίας άνω των 144 εκατ. ευρώ.

εκατ. ευρώ

144

Επενδύσεις σε αγορές απαιτήσεων και ακινήτων κατά το οικονομικό έτος 2022/23

Σε εκατ. ευρώ
Ο Όμιλος EOS αύξησε σημαντικά τον όγκο των επενδύσεών του από 668,6 εκατ. ευρώ στα 1,2 δισ. ευρώ. Η αύξηση σχετίζεται με αγορές μη εξασφαλισμένων και εξασφαλισμένων απαιτήσεων. Στη Δυτική Ευρώπη, ο Όμιλος υπερτετραπλασίασε τον όγκο των επενδύσεών του σε συνολικά 612,4 εκατ. ευρώ. Η άρση των περιορισμών των προηγούμενων ετών όσον αφορά την πανδημία είχε θετικό αντίκτυπο στη δυτικοευρωπαϊκή αγορά. Για παράδειγμα, ο όγκος των συναλλαγών των τραπεζών που πραγματοποίησαν πωλήσεις επανήλθε στο κανονικό επίπεδο. Στην Ανατολική Ευρώπη, με επενδύσεις ύψους 392,6 εκατ. ευρώ, η EOS συνέχισε το υψηλό επίπεδο επενδύσεων του προηγούμενου έτους, κυρίως χάρη στις υψηλές επενδύσεις στην Ελλάδα, την Πολωνία, την Κροατία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Μολονότι η αγορά στη Γερμανία εξακολουθούσε να είναι εξαιρετικά απαιτητική με υψηλή ανταγωνιστικότητα, η EOS διπλασίασε τις επενδύσεις της σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Για λογιστικούς λόγους, οι πίνακες και το κείμενο ενδέχεται να περιέχουν διαφορές στρογγυλοποίησης.
Σύνολο
1216,5
Ανατολική Ευρώπη
392,6
Δυτική Ευρώπη
612,4
Γερμανία
208,3
Κεντρικές λειτουργίες
3,1

Μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις

706,5
Ανατολική Ευρώπη
200,5
Δυτική Ευρώπη
347,4
Γερμανία
155,5
Κεντρικές λειτουργίες
3,1

Εξασφαλισμένες απαιτήσεις/Ακίνητα

510,0
Ανατολική Ευρώπη
192,1
Δυτική Ευρώπη
265,0
Γερμανία
52,8

Αποκτηθείσες εισπρακτέες απαιτήσεις κατά το οικονομικό έτος 2022/23

Σε εκατ. ευρώ
Η λογιστική αξία των χαρτοφυλακίων που αναγνωρίστηκαν στο τέλος του οικονομικού έτους ήταν 2,7 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό συνιστά αύξηση κατά 34% ή περίπου 680 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις υψηλές επενδύσεις του ομίλου EOS κατά το οικονομικό έτος 2022/23. Ενώ το χαρτοφυλάκιο των μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων εξακολουθούσε να είναι διπλάσιο από την αξία των εξασφαλισμένων χαρτοφυλακίων και των ακινήτων κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, η αναλογία μεταξύ των δύο κατηγοριών ισοσκελίστηκε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους. Οι εταιρείες στη Δυτική Ευρώπη κατέγραψαν την υψηλότερη λογιστική αξία χαρτοφυλακίου σε επίπεδο Ομίλου, ενώ ακολούθησαν οι εταιρείες στην Ανατολική Ευρώπη και στη Γερμανία.

Για λογιστικούς λόγους, οι πίνακες και το κείμενο ενδέχεται να περιέχουν διαφορές στρογγυλοποίησης.
Σύνολο
2670,1
Ανατολική Ευρώπη
934,4
Δυτική Ευρώπη
1028,2
Γερμανία
640,8
Κεντρικές λειτουργίες
66,8

Μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις

1660,1
Ανατολική Ευρώπη
500,7
Δυτική Ευρώπη
663,9
Γερμανία
428,7
Κεντρικές λειτουργίες
66,8

Εξασφαλισμένες απαιτήσεις/Ακίνητα

1010,0
Ανατολική Ευρώπη
433,7
Δυτική Ευρώπη
364,2
Γερμανία
212,1
03

Η ευθύνη μας

Στο παρόν κεφάλαιο της πρώτης μας συνδυασμένης ετήσιας έκθεσης βιωσιμότητας παρουσιάζουμε τον τρόπο με τον οποίο ενεργούμε με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την υπευθυνότητα. 
Our responsibility 2022/23

Πρόλογος από τον CEO μας

Εργαζόμαστε καθημερινά για να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο. Σημειώνουμε επιτυχία στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες επειδή ενστερνιζόμαστε την αλλαγή και αναλαμβάνουμε την ευθύνη για ό,τι κάνουμε. Αλλάζουμε τα πράγματα προς το καλύτερο για τους πελάτες και τους εργαζομένους μας, αλλά και για τους καταναλωτές, τον κλάδο μας και την κοινωνία. 
 

Η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής μας ευθύνης. Αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος που μετατρέψαμε τη στρατηγική μας για την εταιρική ευθύνη σε πράξη και επεκτείναμε την υποβολή εκθέσεων από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή το 2020. Κάναμε ένα ακόμη βήμα το 2022, όταν προσδιορίσαμε τα βασικά θέματα σχετικά με την εταιρική ευθύνη, πραγματοποιώντας μια πρώτη ανάλυση ουσιαστικότητας.

Φέτος, για πρώτη φορά, αυτό το τμήμα της συνδυασμένης Ετήσιας Έκθεσης Βιωσιμότητας βασίζεται στα πρότυπα της Πρωτοβουλίας για την Υποβολή Εκθέσεων Παγκοσμίως (Global Reporting Initiative, GRI) και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals, SDGs) των Ηνωμένων Εθνών. Η αναφορά των δραστηριοτήτων μας στο πλαίσιο αυτών των προτύπων και στόχων καθιστά τη συνεισφορά μας ακόμη πιο διαφανή.
 

Ως πάροχος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, θεωρούμε τη βιωσιμότητα κάτι περισσότερο από απλώς προστασία του περιβάλλοντος. Οι ιδιαίτερες επιδιώξεις μας χωρίζονται σε τέσσερα πεδία δράσης στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για την εταιρική ευθύνη. Σε αυτή την ενότητα εξηγούμε τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρινόμαστε στα πρότυπα στα πεδία Responsible Collection, Joint Progress, Environmental Protection και Financial Sustainability. Τα τέσσερα αυτά πεδία δράσης συγκροτούν και την παρούσα ενότητα.

Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συμβάλλουν καθημερινά στο να καταστεί η EOS μια οικονομικά επιτυχημένη επιχείρηση με ισχυρή δέσμευση στη βιωσιμότητα. Πάντα με πρόθεση να γινόμαστε όλο και καλύτεροι.

Marwin Ramcke, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

GRI 2-22

Διαχείριση απαιτήσεων σημαίνει ανάληψη ευθύνης

Η ευθύνη μας εκτείνεται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Ως διεθνής πάροχος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δίνουμε έμφαση στην κοινωνική ευθύνη και την εταιρική διακυβέρνηση. Θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο. Για την επίτευξη του στόχου μας, έχουμε ορίσει τέσσερα πεδία δράσης στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για την εταιρική ευθύνη (Corporate Responsibility, CR):
icon red collaboration

Responsible Collection

Η EOS προασπίζεται τη δίκαιη και με σεβασμό μεταχείριση των καταναλωτών και την προσανατολισμένη σε λύσεις, βιώσιμη ελάφρυνση του χρέους.
Μάθετε περισσότερα
icon red networking

Joint Progress

Αναλαμβάνουμε κοινωνική ευθύνη τόσο εντός του Ομίλου EOS με την προώθηση της ενδυνάμωσης, της διαφορετικότητας και της ένταξης, όσο και στην κοινωνία μέσω των εκπαιδευτικών μας πρωτοβουλιών.
Μάθετε περισσότερα
icon red charge to claim

Financial Sustainability

Η EOS υποστηρίζει ισχυρά, δεσμευτικά πρότυπα του κλάδου και κατευθυντήριες γραμμές για την ευθύνη. Εφαρμόζουμε αυστηρά κριτήρια όταν τιμολογούμε τις αγορές χαρτοφυλακίου και κάνουμε άλλες επενδύσεις.
Μάθετε περισσότερα
icon red website

Environmental Protection

Ως ισχυρό μέρος του Ομίλου Otto, η EOS υποστηρίζει τη στρατηγική του Ομίλου για την προστασία του κλίματος που επιδιώκει τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5°C. Μαζί εργαζόμαστε για την εφαρμογή στοχοθετημένων μέτρων.
Μάθετε περισσότερα

Η ουσιαστικότητα είναι το σημείο εκκίνησης της στρατηγικής μας για τη βιωσιμότητα

Σε συνεργασία με εσωτερικούς και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, η EOS ανέπτυξε περαιτέρω τη στρατηγική της για την εταιρική ευθύνη και δημιούργησε έναν πίνακα ουσιαστικότητας το 2022. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα βασικά θέματα βιωσιμότητας από την εταιρική σκοπιά της EOS (άξονας x) και από την οπτική γωνία των εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών μας (άξονας y). Αποτελεί τη βάση για τη μελλοντική κατεύθυνση της στρατηγικής βιωσιμότητας της EOS
 • Στην ενότητα για τη βιωσιμότητα της συνδυασμένης Ετήσιας Έκθεσης Βιωσιμότητας, παρουσιάζουμε στα ενδιαφερόμενα μέρη μας τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διοικητικές δραστηριότητές μας κατά το οικονομικό έτος 2022/23. Η έκθεση περιλαμβάνει τους τομείς δράσης και τα σημαντικότερα θέματα που επισημάνθηκαν στην πρώτη ανάλυση ουσιαστικότητας που διεξήγαγε η EOS Holding GmbH με έδρα το Αμβούργο. Η έκθεση βιωσιμότητας καλύπτει ολόκληρο τον Όμιλο EOS* κατά την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2022 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023** και αναφέρεται στα πρότυπα της Πρωτοβουλίας για την Υποβολή Εκθέσεων Παγκοσμίως (Global Reporting Initiative, GRI). GRI 2-1, 2-2, 2-3

  *Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
  **Εξαιρουμένων των στοιχείων μιας γερμανικής θυγατρικής και των στοιχείων του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού από τις γαλλικές εταιρείες της EOS.


 • Responsible Collection 

  • Ethical Collections by Treating Customers Fairly
  • Tech-Driven Transformation & Innovation
  Joint Progress 

  • Societal Impact trough Financial Literacy 
  • Diversity, Equality & Inclusion
  • Talent Attraction, Development and Retention 
  • Local Community Engagement & Participation
  • Employee Satisfaction & Well-Being 
  Financial Sustainability 

  • Digital Responsibility & Cyber Security
  • Business Ethics & Safeguard Compliance
  • Responsible Acquisition of Portfolios & Partnerships
  • Strengthening Liquidity of Clients 
  • Trustworthy Stakeholder Relations
  • Industry Leadership & Best Practices 
  Environmental Protection

  • Reduction of Environmental Footprint
  GRI 3-2
 • Ο ορισμός των βασικών μας θεμάτων

  Για να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας, προσδιορίσαμε στην πρώτη μας ανάλυση ουσιαστικότητας τα θέματα βιωσιμότητας που είναι πιο σημαντικά (δηλαδή «ουσιαστικά») για την EOS. Στη συνέχεια, καταρτίσαμε έναν μακροσκελή κατάλογο με πιθανά βασικά θέματα από τις αναλύσεις της υφιστάμενης κατάστασης και των συγκριτικών στοιχείων και συμπεριλάβαμε τα διεθνή πρότυπα, τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές που σχετίζονται με την υποβολή εκθέσεων (π.χ. GRI, DNK, SDGs, SASB, UNGC, ESRS*). Σε ένα εργαστηριακό σεμινάριο με εσωτερικούς και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, περιορίσαμε, συνοψίσαμε και ιεραρχήσαμε τα βασικά μας θέματα. Τα κατατάξαμε ως προς τη συνάφειά τους για τα εξωτερικά μας ενδιαφερόμενα μέρη (άξονας y) και για την EOS (άξονας x). Κατά την αξιολόγηση των ουσιωδών ζητημάτων για την EOS, λάβαμε υπόψη μας την προοπτική «μέσα προς τα έξω» και «έξω προς τα μέσα», γνωστή και ως «διπλή ουσιαστικότητα». Δηλαδή, με ποιον τρόπο οι τάσεις του κλάδου ή οι παράγοντες της εταιρικής ευθύνης επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων μιας εταιρείας και με ποιον τρόπο μια εταιρεία επηρεάζει την κοινωνία και το περιβάλλον. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως «διπλή ουσιαστικότητα». GRI 2-29, 3-1

  *Για τη σύνταξη του μακροσκελούς καταλόγου, χρησιμοποιήσαμε την έκδοση των προτύπων ESRS από τον Απρίλιο του 2022.
 • Το 2021, ο Όμιλος EOS εντάχθηκε στο Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), το μεγαλύτερο σύμφωνο εταιρικής ευθύνης στον κόσμο. Ως μέλος, δεσμευόμαστε ότι θα τηρήσουμε τις 10 αρχές του συμφώνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

  Κάθε νέο μέλος πρέπει πρώτα να εξαγάγει τους δικούς του στόχους από τις 10 αρχές. Αυτό πράξαμε κατά το προηγούμενο έτος, προσδιορίζοντας τους στόχους μας από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ, Sustainable Development Goals, SDGs) του ΟΗΕ στους οποίους μπορούμε να συμβάλουμε αποτελεσματικότερα. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης που επιλέξαμε, μαζί με τα σχετικά βασικά αριθμητικά στοιχεία και στόχους, αποτελούν σημαντικά κριτήρια αναφοράς στη στρατηγική μας για την εταιρική ευθύνη. Όπως απαιτείται από το Σύμφωνο, θα υποβάλλουμε έκθεση για την πρόοδό μας μία φορά τον χρόνο στην «Ανακοίνωση για την πρόοδο» („Communication on Progress“, COP). GRI 2-23

  Επικεντρωνόμαστε στους ακόλουθους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs):
  Μέρη μεμονωμένων πρωτοβουλιών και μέτρων συμβάλλουν και σε άλλους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και θα συμπεριληφθούν στις εκθέσεις μας, όπου απαιτείται.
collaborationcollaboration

Responsible Collection

Η EOS προασπίζεται τη δίκαιη και με σεβασμό μεταχείριση των καταναλωτών και την προσανατολισμένη σε λύσεις, βιώσιμη ελάφρυνση του χρέους. 
Καλή δουλειά και οικονομική ανάπτυξηΚαλή δουλειά και οικονομική ανάπτυξη Μείωση των ανισοτήτωνΜείωση των ανισοτήτων

Ηθικές εισπρακτικές διαδικασίες με δίκαιη μεταχείριση των πελατών

(Ethical Collections by Treating Customers Fairly)

Η EOS προασπίζεται τη δίκαιη ελάφρυνση των καταναλωτών από τα χρέη τους. Πιστοί στο μότο μας, «Changing finances for the better», παρέχουμε υποστήριξη στους υπερήμερους πληρωτές για να απαλλαγούν από τα χρέη τους. Αναπτύσσουμε δίκαια χρονοδιαγράμματα πληρωμών που είναι οικονομικά εφικτά για όλους τους εμπλεκόμενους και βρίσκουμε παράλληλα λύσεις για τους καταναλωτές των οποίων οι προσωπικές συνθήκες παρουσιάζουν ιδιαίτερες προκλήσεις. 

Το κλειδί της προσέγγισής μας είναι η επικοινωνία με σεβασμό. Φέτος το καλοκαίρι θα θέσουμε σε εφαρμογή μια διεθνή πολιτική για ολόκληρο τον Όμιλο, η οποία θα τυποποιεί την ηθική και με σεβασμό αντιμετώπιση των υπερήμερων καταναλωτών. Η πολιτική αυτή μας υποχρεώνει να χρησιμοποιούμε κατανοητή γλώσσα, να μιλάμε με διακριτικότητα και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τα λόγια και τις πράξεις μας. 

Με τεχνολογικές καινοτομίες, απλοποιούμε τη διαδικασία πληρωμών για τους καταναλωτές. Παρέχουμε πύλες εξυπηρέτησης και διαλογικά ρομπότ (chatbot) που δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να διαχειρίζονται τις πληρωμές τους αυτόνομα, χωρίς να χρειάζεται να επικοινωνούν απευθείας μαζί μας. Ωστόσο, οι καταναλωτές που προτιμούν την προσωπική επαφή μπορούν να απευθυνθούν στα καταρτισμένα μέλη του προσωπικού μας για να βρουν τις κατάλληλες επιλογές ελάφρυνσης των οφειλών τους. Για να βελτιώσουμε περαιτέρω την εμπειρία του χρήστη, προσφέρουμε στους καταναλωτές τους τρόπους πληρωμής της προτίμησής τους που υποδεικνύονται από την ανάλυση των δεδομένων μας. Βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας με βάση τα σχόλια, τα οποία συλλέγονται, για παράδειγμα, μέσω ερευνών.

Δίκαιη είσπραξη απαιτήσεων σε αριθμούς

και περισσότερες έκλεισαν επιτυχώς από το EOS κατά το οικονομικό έτος 2022/23, βοηθώντας έτσι τους καταναλωτές που βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμής

Εκατομμύρια περιπτώσεις οφειλών

0
στις οποίες δραστηριοποιείται η EOS χρησιμοποιούν ήδη το σύστημα διαχείρισης απαιτήσεων EOS Kollecto+. Το εργαλείο αυτό προσφέρει στους καταναλωτές μια πλήρως ψηφιακή εμπειρία στην εξεύρεση λύσης για τις οφειλές τους. Πέντε ακόμη χώρες πρόκειται να το υιοθετήσουν στο εγγύς μέλλον.

χώρες

8
περισσότερα ψηφιακά σημεία επαφής δημιουργήθηκαν σε ολόκληρο τον Όμιλο κατά το οικονομικό έτος 2022/23 σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.

 

ποσοστό

38
των υπερήμερων καταναλωτών ήταν σε θέση να διαχειριστεί αυτόνομα τις οφειλές του μέσω διαδικτυακών πυλών εξυπηρέτησης κατά την περίοδο υποβολής στοιχείων. Δώδεκα έξυπνες πύλες εξυπηρέτησης και τρία chatbot είναι διαθέσιμα σε ολόκληρο τον Όμιλο για τη διευθέτηση των αιτημάτων τους επί εικοσιτετραώρου βάσεως.

ποσοστό

61
περισσότερα χρονοδιαγράμματα πληρωμών δημιουργήθηκαν μέσω ψηφιακών καναλιών κατά την περίοδο υποβολής στοιχείων σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.

ποσοστό

83
προσφέρονται συνολικά από την EOS για να εξυπηρετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές. Το Apple Pay και το PayPal είναι μόνο δύο από τις διαθέσιμες επιλογές

τρόποι πληρωμής

9
παρείχαν στην EOS στη Γερμανία τα σχόλιά τους κατά τους δύο πρώτους μήνες της έρευνας, τα οποία βοήθησαν την εταιρεία να προβεί σε μακροχρόνιες βελτιώσεις των υπηρεσιών της.

καταναλωτές

1.000

Δίκαιη είσπραξη απαιτήσεων

Η EOS προωθεί τον σεβασμό στις συναλλαγές με τους καταναλωτές και χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες για τον σκοπό αυτό.
 A graphic shows several people communicating with each other through email, conversations, and letters.

Μετασχηματισμός και καινοτομία με βάση την τεχνολογία

(Tech-driven Transformation & Innovation)

Η τεχνολογική πρόοδος, σημαντική κινητήρια δύναμη για την EOS, μας προετοιμάζει για το μέλλον. Χρησιμοποιούμε αναλύσεις δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη για να αλλάξουμε προς το καλύτερο την οικονομική κατάσταση των πελατών και των υπερήμερων καταναλωτών. Τα εξατομικευμένα χρονοδιαγράμματα πληρωμών και τα έξυπνα chatbot βοηθούν σε αυτή τη διαδικασία. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες και τους καταναλωτές σε ολόκληρο τον Όμιλο μια πλήρως ψηφιακή διαδικασία προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους.

Το 2022, ο κόμβος δεδομένων και ανάλυσης (Data & Analytics Hub, DAH) αναδιοργανώθηκε. Συνδυάζει την εθνική και διεθνή ικανότητα ανάλυσης της EOS. «Στο Data & Analytics Hub, οι συνάδελφοί μας συνδέουν τα δεδομένα και την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης για τη λήψη συστάσεων ή αποφάσεων», αναφέρει ο Jakob Spitzer, διευθυντής του DAH. Οι υπερήμεροι καταναλωτές επωφελούνται, για παράδειγμα, καθώς προσεγγίζονται με τον τρόπο που τους ταιριάζει καλύτερα προσωπικά. Για να μπορούν να γίνονται αναλύσεις σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα στο Cloud, επεκτείνονται τα δίκτυα δεδομένων που συνδέουν το λογισμικό διαχείρισης απαιτήσεων Kollecto+ με το Hub.. Μάθετε περισσότερα για το εργαλείο Kollecto+ εδώ
groupgroup

Joint Progress

Αναλαμβάνουμε κοινωνική ευθύνη τόσο εντός του Ομίλου EOS με την προώθηση της ενδυνάμωσης, της διαφορετικότητας και της ενσωμάτωσης, όσο και στην κοινωνία μέσω των εκπαιδευτικών μας πρωτοβουλιών.
Καλή υγεία και ευεξίαΚαλή υγεία και ευεξία Ποιοτική εκπαίδευσηΠοιοτική εκπαίδευση ΙσότηταςΙσότητας Μείωση των ανισοτήτωνΜείωση των ανισοτήτων

Κοινωνικός αντίκτυπος μέσω των χρηματοοικονομικών γνώσεων

(Social Impact through Financial Literacy)

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τις χρηματοοικονομικές γνώσεις στην κοινωνία ως μέσο αντιμετώπισης των υπερβολικών ιδιωτικών οφειλών.

Η μελέτη «Europeans in Financial Trouble?» Η μελέτη EOS Consumer Study 2023 δείχνει ξεκάθαρα ότι οι νέοι μεταξύ 18 και 34 ετών θα ήθελαν να λάβουν περισσότερη χρηματοοικονομική εκπαίδευση και οδηγίες για το πώς να διαχειρίζονται σωστά τα χρήματά τους. Σχεδόν ένας στους 10 αυτής της ηλικιακής ομάδας θεωρεί ότι η έλλειψη χρηματοοικονομικών γνώσεων είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι συνάπτουν νέες δανειακές συμβάσεις.

Με σκοπό τη διδασκαλία των χρηματοοικονομικών στις μελλοντικές γενιές, το 2019 ιδρύθηκε η finlit foundation από μέλη του προσωπικού του Ομίλου EOS. Η μη κερδοσκοπική οργάνωση διδάσκει στα παιδιά και τους εφήβους πώς να διαχειρίζονται σωστά τα χρήματά τους και τα βοηθά ώστε να αποφύγουν τις υπερβολικές προσωπικές οφειλές. Το πρόγραμμα ManoMoneta, η πρώτη εκπαιδευτική πρωτοβουλία της finlit foundation, απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 9 έως 13 ετών και δραστηριοποιείται πλέον σε σχολεία σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραμμα „OhMoney“, μια δεύτερη πρωτοβουλία που ξεκίνησε πρόσφατα στη Γερμανία, απευθύνεται σε εφήβους μεταξύ 13 και 17 ετών. Η ιδέα έγκειται στο να παρέχει στους μαθητές και τους δασκάλους τους δημιουργικό, ελκυστικό περιεχόμενο για οικονομικά θέματα που σχετίζονται με την καθημερινή τους ζωή και να καθοδηγεί τους μαθητές στην πορεία τους προς την οικονομική ανεξαρτησία.

Ταυτόχρονα, π.χ. η EOS στη Ρουμανία, τη Σλοβενία και την Κροατία συμμετείχε ενεργά σε άλλες πρωτοβουλίες για εφήβους και ενήλικες που περιλαμβάνουν σεμινάρια σε σχολεία, βίντεο διδασκαλίας και συμμετοχή στο Winter Finance School για εφήβους.
Ο Όμιλος EOS έλαβε το Γερμανικό Βραβείο για τα Προγράμματα Βιωσιμότητας της finlit foundation. Στην κατηγορία «Μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία», η κριτική επιτροπή εξήρε τη δέσμευση για την πρόληψη της ιδιωτικής υπερχρέωσης μέσω της διδασκαλίας των χρηματοοικονομικών γνώσεων
Seal German Award for Sustainable Projects – German Institute for Service Quality

Η δράση μας στον τομέα της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης σε αριθμούς

υλοποίησαν πρωτοβουλίες για την χρηματοοικονομική εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων. 

GRI 413-1

εθνικές θυγατρικές της EOS

0
έχουν μάθει πώς να διαχειρίζονται τα χρήματά τους με το πρόγραμμα ManoMoneta από το 2020.

παιδιά

87.000
προσεγγίστηκαν από τη finlit μέσω του προγράμματος ManoMoneta μόνο κατά το οικονομικό έτος 2022/23.

παιδιά

32.828
έχουν κάνει χρήση του προγράμματος ManoMoneta στις τάξεις τους από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή

σχολεία

1.400

Προώθηση των χρηματοοικονομικών προσόντων και αποφυγή των οφειλών

Τα γνωστικά κενά στη διαχείριση των χρημάτων μπορούν να επιταχύνουν την πορεία προς τις υπερβολικές προσωπικές οφειλές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η EOS υποστηρίζει πρωτοβουλίες χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, ειδικότερα για τους νέους.
Financial literacy: Learning at an early age about how to handle money properly can protect people from excessive debt later on.

Διαφορετικότητα, ισότητα και ένταξη

(Diversity, Equality & Inclusion)

Ως διεθνής όμιλος, η EOS προωθεί τη διαφορετικότητα στους κόλπους της. Ως εκ τούτου, χαιρόμαστε όταν οι εργαζόμενοι δημιουργούν και συμμετέχουν ενεργά σε κοινότητες. Στο Συμβούλιο Διαφορετικότητας και Ένταξης (Diversity & Inclusion Board), διαθέτουμε ένα δομικό πλαίσιο για τον συντονισμό πρωτοβουλιών και την παροχή στρατηγικής καθοδήγησης για τη διαφορετικότητα.

Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να μεταδώσουμε γνώσεις σχετικά με τη διαφορετικότητα και την ένταξη. Τον Απρίλιο του 2023 εγκαινιάσαμε το πρόγραμμα «Breaking Down Barriers & Unconscious Biases: A learning path on Diversity & Inclusion» για τον Όμιλο EOS στη διαδικτυακή πλατφόρμα Masterplan. Περιέχει βίντεο που διδάσκουν στους εργαζόμενους τη σημασία της διαφορετικότητας και της ένταξης στον εργασιακό χώρο και τους βοηθούν να αναπτύξουν στρατηγικές για ένα ολοκληρωμένο, φιλόξενο και επιτυχημένο περιβάλλον εργασίας. Το σεμινάριο είναι διαθέσιμο σε όλους τους εργαζόμενους και είναι υποχρεωτικό για τους προϊσταμένους και το προσωπικό Ανθρώπινου Δυναμικού. Σύντομα θα προστεθούν εργαστηριακά σεμινάρια στη διαδικτυακή πλατφόρμα.

Περαιτέρω προώθηση της ένταξης μέσω του Transidentity Guide

Η κοινότητα Queer@EOS δημοσίευσε έναν Transidentity Guide σε συνεργασία με το δίκτυο ομοφυλόφιλων MORE* του Ομίλου Otto. Προσφέρει υποστήριξη στους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια και μετά τη μετάβασή τους. Για παράδειγμα, οι τρανς συνάδελφοι μπορούν να αλλάξουν το όνομά τους στον όμιλο EOS χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Ο οδηγός χρησιμεύει ως πηγή πληροφοριών για συναδέλφους και προϊσταμένους που αναζητούν απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την τρανς ταυτότητα φύλου.

Ισότητα φύλων στην EOS

του συνόλου των εργαζομένων στην EOS είναι γυναίκες. (Σημείωση: Φύλο όπως αναφέρεται από τους εργαζομένους)

GRI 2-7, 405-1

ποσοστό

0
είναι το ποσοστό των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στον Όμιλο EOS. (Σημείωση: Φύλο όπως αναφέρεται από τους εργαζομένους)

GRI 2-7, 405-1

ποσοστό

52
των γυναικών υπαλλήλων εργάζονται με πλήρη απασχόληση στον Όμιλο EOS. Για τους άνδρες το ποσοστό με πλήρη απασχόληση ανέρχεται στο 91%. (Σημείωση: Φύλο όπως αναφέρεται από τους εργαζομένους)

GRI 2-7, 405-1

ποσοστό

80

Προσέλκυση Ταλέντων: Ανάπτυξη και Διατήρηση

(Talent Attraction: Development and Retention)

Θέλουμε να αναδειχθούμε σε ελκυστικό εργοδότη, να διατηρήσουμε τους αφοσιωμένους εργαζομένους μας για μεγάλο χρονικό διάστημα και να τους προσφέρουμε ευκαιρίες εξέλιξης. Για τον σκοπό αυτό, ο Όμιλος EOS εγκαινίασε πολλές προσφορές και πρωτοβουλίες. Ένα παράδειγμα είναι το διεθνές πρόγραμμα διαχείρισης ταλέντων NXT, στο οποίο συμμετέχουν 92 ταλαντούχοι εργαζόμενοι από 17 χώρες που λαμβάνουν στοχευμένη υποστήριξη και δικτυώνονται εντός του ομίλου.

Η EOS ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ενδυνάμωση των εργαζομένων και τη δημιουργία ενός θετικού και συνεργατικού εργασιακού περιβάλλοντος γι' αυτούς. Η πλατφόρμα εκμάθησης Masterplan σε επίπεδο ομίλου παρέχει στους εργαζομένους πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικού υλικού το οποίο μπορούν οι ίδιοι να συνθέσουν σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες. Οι συνάδελφοι έχουν εύκολη πρόσβαση σε όλες τις προσφορές από τα γραφεία τους στο σπίτι και μπορούν να μαθαίνουν αυτόνομα οπουδήποτε. GRI 404-2

Ενδυνάμωση σε αριθμούς

συμπλήρωσε κατά μέσο όρο κάθε εργαζόμενος της EOS κατά το οικονομικό έτος 2022/23. Πρόκειται για αύξηση σχεδόν 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περισσότερο από 50% σε σχέση με το οικονομικό έτος 2020/21.

GRI 404-1

ώρες εις βάθος επιμόρφωσης

0
της EOS έχουν εγγραφεί στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Masterplan από τον Ιανουάριο του 2022.

GRI 404-2

εργαζόμενοι

3.000

Πρόσληψη ταλέντων, διατήρηση ταλέντων

Η ενδυνάμωση εξασφαλίζει την εξέλιξη: Η EOS έχει εγκαινιάσει πολυάριθμα προγράμματα που προσφέρουν στα μέλη του προσωπικού την ευκαιρία για επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη.
A man and a woman having a relaxed-looking conversation, as a symbolic image of a corporate culture where employees have autonomy.
validationvalidation

Financial Sustainability

Η EOS υποστηρίζει ισχυρά, δεσμευτικά πρότυπα του κλάδου και κατευθυντήριες γραμμές για την ευθύνη. Εφαρμόζουμε αυστηρά κριτήρια όταν τιμολογούμε τις αγορές χαρτοφυλακίου και κάνουμε άλλες επενδύσεις.
Καλή δουλειά και οικονομική ανάπτυξηΚαλή δουλειά και οικονομική ανάπτυξη Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοίΕιρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί Συνεργασίες για τους στόχουςΣυνεργασίες για τους στόχους

Ψηφιακή υπευθυνότητα και κυβερνοασφάλεια

(Digital Responsibility & Cyber Security)

Η χρήση δεδομένων είναι θεμελιώδης για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου EOS. Διαχειριζόμαστε τα δεδομένα με υπευθυνότητα και βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες και τα συστήματά μας για την προστασία τους. Περίπου 90 εργαζόμενοι σε ολόκληρο τον Όμιλο εργάζονται στην προστασία δεδομένων και την ασφάλεια πληροφοριών.

Τα εργαλεία παρακολούθησης μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε τις επιθέσεις έγκαιρα και να τις σταματάμε. Αυτή τη στιγμή, δημιουργείται ένα ακόμη πιο εκτεταμένο διεθνές σύστημα προστασίας στο πλαίσιο του νέου προγράμματος „Iron EOS“, στο οποίο εμπειρογνώμονες και εργαλεία διασφαλίζουν την ασφάλεια όλων των εθνικών θυγατρικών. «Το Iron EOS θα μας δώσει τη δυνατότητα να αντιδράσουμε γρήγορα σε ολόκληρο τον Όμιλο», αναφέρει ο Gunnar Woitack, Διευθυντής Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ασφάλεια δεδομένων σε αριθμούς

έχουν ήδη λάβει πιστοποιήσεις για την ασφάλεια των πληροφοριών (ISO 27001). Σχέδια εφαρμογής έχουν ξεκινήσει και σε άλλες εταιρείες. Το ISO 27001 είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την ασφάλεια των πληροφοριών. Επιπλέον, όλες οι εταιρείες του Ομίλου EOS συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές της μητρικής εταιρείας, του Ομίλου Otto, οι οποίες συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με το πρότυπο ISO 27001.

εταιρείες του Ομίλου EOS

0
(κρίσιμα και υψηλά) αναγνωρίστηκαν και διορθώθηκαν από τα εργαλεία παρακολούθησης της EOS κατά το οικονομικό έτος 2022/23. Τα εργαλεία αυτά μας βοήθησαν να αντιδράσουμε γρήγορα στις απειλές.

σημεία επίθεσης

600
στην EOS ασχολούνται με την προστασία δεδομένων και την ασφάλεια πληροφοριών σε επίπεδο ομίλου.

εργαζόμενοι

90
από εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων ελήφθησαν μετά από καταγγελία των οφειλετών. Όλα αυτά δεν αποδείχθηκαν τεκμηριωμένα

GRI 418-1

αιτήματα

82

Πώς η EOS προστατεύει τα δεδομένα από κυβερνοεπιθέσεις

Η προστασία δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών έχουν ύψιστη προτεραιότητα για την EOS. Η εταιρεία ανεβάζει την ανθεκτικότητά της στον κυβερνοχώρο σε νέο επίπεδο με ένα νέο σύστημα για ολόκληρο τον Όμιλο.
Cybersecurity is a top priority for EOS. To achieve this the company is setting up an international protective shield.

Επιχειρηματική δεοντολογία και διασφάλιση της συμμόρφωσης

(Business Ethics & Safeguard Compliance)

Ο Όμιλος EOS υποστηρίζει ισχυρά, δεσμευτικά πρότυπα του κλάδου και υπεύθυνες κατευθυντήριες γραμμές για τον κλάδο της διαχείρισης απαιτήσεων. Για να βοηθήσουμε στον καθορισμό αυτών των προτύπων, συμμετέχουμε ενεργά σε διάφορες ευρωπαϊκές ενώσεις για τη διαχείριση απαιτήσεων και σε πολυάριθμες πρωτοβουλίες. GRI 2-28 

Για να τονίσουμε ότι λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την εταιρική μας ευθύνη, ενταχθήκαμε στο Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων (UN Global Compact) Εθνών, το οποίο ενθαρρύνει τις εταιρείες παγκοσμίως να επιδιώκουν και να υποστηρίζουν βιώσιμες και υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές. Ως μέλος, υποστηρίζουμε τις 10 αρχές του ΟΗΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, την καταπολέμηση της διαφθοράς και το περιβάλλον. GRI 2-23

Για την αντιμετώπιση παραβιάσεων ή ανεπιθύμητων εξελίξεων, ο Όμιλος EOS διαθέτει μια πλατφόρμα που προσφέρει στους καταγγέλλοντες έναν προστατευμένο χώρο και είναι ενσωματωμένη στον μηχανισμό του Ομίλου Otto. Εδώ, οι εργαζόμενοι, καθώς και οι προμηθευτές, οι πάροχοι υπηρεσιών ή οι πελάτες μπορούν να αναφέρουν παραβάσεις συμμόρφωσης στην EOS και στον Όμιλο Otto. Η πλατφόρμα μάς βοηθά να κάνουμε βελτιώσεις και να εξαλείψουμε τα παράπονα. GRI 2-25, 2-26
icon black download

Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας (Code of Conduct): Σαφείς κανόνες για ισότητα μεταξύ μας

Με τον Κώδικα Δεοντολογίας (Code of Conduct) δημιουργούμε υποχρεωτικούς κανόνες για τις καθημερινές μας ενέργειες. Οι καθορισμένες αρχές υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς αποτελούν αξιόπιστο οδηγό για τους εργαζομένους, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας και είναι προσβάσιμες σε όλους στους ιστότοπους των εταιρειών της EOS. Ο Κώδικας Δεοντολογίας (Code of Conduct) βελτιώνεται συνεχώς. Έχει ιδιαίτερη αξία επειδή βρίσκεται κοντά σε αυτούς για τους οποίους δημιουργήθηκε. Με αφετηρία το καλοκαίρι του 2023, θα προσφέρουμε στους εργαζομένους μας εκπαιδευτικές ενότητες που θα εξετάζουν σε μεγαλύτερο βάθος τον Κώδικα Δεοντολογίας. GRI 2-23, 2-24

Συμμόρφωση σε αριθμούς

συγκαταλέγουν την EOS μεταξύ των μελών τους. Θέλουμε να συμμετέχουμε στη διαμόρφωση της πορείας του κλάδου.

GRI 2-28

ενώσεις

0
αναφέρθηκαν μέσω της πλατφόρμας καταγγελιών της EOS.

GRI 2-25

Καθώς καμία από τις καταγγελίες δεν αποδείχθηκε δικαιολογημένη, δεν απαιτήθηκαν αντίμετρα.

GRI 2-26

σχετικές παραβιάσεις

5
της EOS έχουν πρόσβαση στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου.

GRI 205-2

% όλων των εργαζομένων

100
δεν παρουσιάστηκε στην EOS κατά το τελευταίο οικονομικό έτος.

GRI 205-3

επιβεβαιωμένη υπόθεση διαφθοράς

0
έχει αξιολογηθεί για κινδύνους που σχετίζονται με τη διαφθορά.

GRI 205-1

% των λειτουργιών της EOS

100

Υπεύθυνη απόκτηση χαρτοφυλακίων και συνεργασιών

(Responsible Acquisition of Portfolios & Partnerships)

Η επιχειρηματική δραστηριότητα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια απαιτεί μεγάλο βαθμό ευθύνης. Ως εκ τούτου, η EOS εφαρμόζει αυστηρά, καθορισμένα κριτήρια κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ανάληψη συνεργατών και πελατών.

Ένα παράδειγμα είναι η συνεργασία μας με τη θυγατρική της Παγκόσμιας Τράπεζας International Finance Corporation (IFC), τη μεγαλύτερη παγκόσμια τράπεζα ανάπτυξης. Εντός τριών ετών, σε συνεργασία με την τράπεζα, η EOS θα επενδύσει περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ακίνητα στην Ανατολική Ευρώπη σύμφωνα με τα πρότυπα σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και θέματα διακυβέρνησης (ESG, Environmental, Social, Governance).

Επιπλέον, φροντίζουμε η τιμολόγησή μας να είναι βιώσιμη και να ικανοποιεί τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα ηθικά πρότυπα όλων των μερών. Ως μέλος μιας οικογενειακής επιχείρησης, του Ομίλου Otto, δίνουμε έμφαση στη μακροπρόθεσμη προοπτική και αξιολογούμε προσεκτικά όλους τους κινδύνους.

Επιλέγουμε επίσης τους επιχειρηματικούς μας εταίρους σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια και για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τη μαύρη λίστα του κλάδου μας.

Ως καθιερωμένη πρακτική, ελέγχουμε τον τρόπο με τον οποίο οι εταίροι και οι εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε αντιμετωπίζουν ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ζητήματα όπως το ξέπλυμα χρήματος, η διαφθορά και άλλες εγκληματικές πράξεις. Βεβαιωνόμαστε επίσης ότι συμμορφώνονται με όλους τους καταλόγους κυρώσεων. Επιπλέον, δεν συνεργαζόμαστε με εταιρείες που εμπλέκονται σε πορνογραφία ή πορνεία, διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, απάτες μέσω συνδρομών ή αναξιόπιστο μικροδανεισμό.

Για τη διασφάλιση δίκαιων συναλλαγών με τους προμηθευτές και εκ μέρους των προμηθευτών, η EOS επεξεργάζεται επί του παρόντος έναν Κώδικα Δεοντολογίας για τους Παρόχους Υπηρεσιών, ο οποίος περιέχει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και τους κανονισμούς του Νόμου για τη Δέουσα Επιμέλεια στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. GRI 2-23 

Καθοδηγούμαστε από υψηλά πρότυπα στις δικές μας ενέργειες και προσδοκούμε την τήρησή τους και από τους εταίρους μας στον τομέα των διασυνοριακών δραστηριοτήτων. Για τον σκοπό αυτό, προσφέρουμε εκπαίδευση από την αρχή της συνεργασίας μας και επισκεπτόμαστε τους συνεργάτες μας επιτόπου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ένταξής τους, ώστε να έχουμε μια σαφή εικόνα των δραστηριοτήτων τους.
worldworld

Environmental Protection

Ως ισχυρό μέρος του Ομίλου Otto, η EOS υποστηρίζει τη στρατηγική του Ομίλου για την προστασία του κλίματος που επιδιώκει τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5°C. Μαζί εργαζόμαστε για την εφαρμογή στοχοθετημένων μέτρων.
Δράση για το κλίμαΔράση για το κλίμα

Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

(Reduction of Environmental Footprint) 

Στόχος βασισμένος στην επιστήμη

Μαζί με τον Όμιλο Otto, η EOS εργάζεται για τη μείωση των εκπομπών σε μηδενικό επίπεδο μακροπρόθεσμα. Ο Όμιλος Otto αναπτύσσει επί του παρόντος έναν κλιματικό στόχο βασισμένο στην επιστήμη (Science Based Targets Initiative, SBTi). Η κοινή στρατηγική για την προστασία του κλίματος αποσκοπεί στην πλήρη συμμόρφωση με τον στόχο του 1,5 βαθμού Κελσίου της Συμφωνίας του Παρισιού. Ο αρχικός μας στόχος για κλιματική ουδετερότητα στις δικές μας βασικές διαδικασίες έως το 2030 λαμβάνεται υπόψη κατά την ανάπτυξη της στρατηγικής και θα αποτελέσει μέρος της μελλοντικής πρωτοβουλίας SBT. 

Έργα για το περιβάλλον

Σε συνεργασία με τον πάροχο αντιστάθμισης εκπομπών άνθρακα atmosfair, η EOS αντισταθμίζει τις εκπομπές CO2 που προκύπτουν από τα επαγγελματικά ταξίδια της από το 2021. Έτσι, η EOS υποστηρίζει το έργο προστασίας του κλίματος «Μικρές μονάδες παραγωγής βιοαερίου στο Νεπάλ», το οποίο προμηθεύει τα νοικοκυριά στο αγροτικό Νεπάλ με φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια. Το έργο έχει εγκριθεί από τον Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης (Clean Development Mechanism, CDM) της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) και από το πρότυπο „Gold Standard for the Global Goals“ της Swiss Gold Standard Foundation.

Ως συμβολή στην προστασία του κλίματος, η EOS φύτεψε δέντρα το 2022. Σε μια εκστρατεία σε επίπεδο Ομίλου, ζητήθηκε από τους εργαζόμενους να αναφέρουν την ιδιωτική τους δέσμευση για τη βιωσιμότητα. Ο Όμιλος EOS τούς ευχαρίστησε φυτεύοντας 500 δέντρα αυτοφυών ειδών μαζί με την Bergwaldprojekt e.V. Για το επόμενο οικονομικό έτος έχει προγραμματιστεί άλλη μια εκστρατεία δενδροφύτευσης.

Στο πλαίσιο της δικής της πρωτοβουλίας «Plantons des arbres», η EOS France φυτεύει δέντρα κάθε τρεις μήνες. Για κάθε νέα πρόσληψη εντός τριμήνου φυτεύεται ένα δέντρο και ένα για κάθε έτος απασχόλησης για τους εργαζόμενους που γιορτάζουν επετείους. Πέρυσι η EOS France φύτεψε περισσότερα από 200 δέντρα.

 • Η βιωσιμότητα αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την EOS. Έχουμε θέσει ως στόχο την ενσωμάτωση της διαχείρισης της βιωσιμότητας και την εφαρμογή σχετικών μέτρων σε ολόκληρη την εταιρεία. Ο Διευθύνων Σύμβουλός μας έχει τη συνολική ευθύνη για όλα τα θέματα βιωσιμότητας στον Όμιλο EOS. Το τμήμα Εταιρικής Ανάπτυξης (Corporate Development, CD) αναλαμβάνει την επιχειρησιακή ευθύνη για την εφαρμογή. Ανά εξάμηνο, το τμήμα Εταιρικής Ανάπτυξης υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο εκθέσεις σχετικά με όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων μας.

  Η ομάδα του τμήματος Εταιρικής Ανάπτυξης λειτουργεί ως κομβικό σημείο εντός της εταιρείας και συνεργάζεται στενά με πολλά τμήματα (π.χ. Corporate Compliance, Group HR) και εθνικές θυγατρικές εταιρείες. Με τις κοινές προσπάθειες των τμημάτων αυτών δημιουργήθηκε η πρώτη ανάλυση ουσιαστικότητας που χρησιμοποιούμε ως πλαίσιο για τη στρατηγική μας όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Με στόχο να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι, αναπτύσσουμε συνεχώς στρατηγικά σχετικούς Βασικούς Δείκτες Επιδόσεων, πρωτοβουλίες και μέτρα, τα οποία στη συνέχεια εγκρίνονται από το Διοικητικό μας Συμβούλιο. GRI 2-12, 2-13, 2-17
 • GRI Content Index Sustainability Report 2022/23

  Statement of use
  EOS has reported the information cited in this GRI content index for the period 1 March 2022 to 28 February 2023, with reference to the GRI Standards.

  GRI 1 used
  GRI 1: Foundation 2021
 • GRI Content
  2-1 Organizational details EOS Holding GmbH is a 100% subsidiary of the Otto GmbH & Co. KG with headquarters in Hamburg, Germany.

  More information: About this section
  More information: Details on the fiscal year
  2-2 Entities included in the organization’s sustainability reporting Please see: About this section
  2-3 Reporting period, frequency and contact point The combined Annual Report & Sustainability Report of the EOS Group covers the fiscal year 2022/23 from 1 March 2022 to 28 February 2023 and will be published annually from now on. The report was published in July 2023.

  More information: About this section
  More information: Changing finances for the better

  For contact details please see our Corporate Responsibility section on our company website
  2-6 Activities, value chain and other business relationships Please see: Changing finances for the better
  2-7 Employees Please see: HR-Table in the sustainability section

  The figures are presented in headcount and compiled as of the end of the business year (28 February) unless otherwise stated.
  2-8 Workers who are not employees Please see: HR-Table in the sustainability section

  Common types of work performed by these workers include administrative tasks, IT support and marketing services.

  The figure is presented in headcount and compiled as of the end of the business year (28 February).
  2-9 Governance structures and composition Please see: Interview with the EOS Board
  2-12 Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts More information: Our sustainability management
  2-13 Delegation of responsibility for managing impacts  More information: Our sustainability management
  2-14 Role of the highest governance body in sustainability reporting The Board of Directors has reviewed and approved the information in this report, including the material issues discovered in the materiality assessment.
  2-15 Conflicts of interest The issue of conflicts of interests is addressed in the Code of Conduct, which is publicly available on the company website and within this report.

  More information: Our Code of Conduct
  2-17 Collective knowledge of the highest governance body Please see: Our sustainability management
  2-22 Statement on sustainability development strategy Please see: Foreword from our CEO
  2-23 Policy commitments At EOS we have multiple policies regarding responsible business conduct, including our Code of Conduct and our policy regarding Ethical Debtor Management, all of which are approved by our board of directors. EOS is a signatory to the UN Global Compact (UNGC). We follow the framework for implementation to monitor and enforce universal principles in the areas of human rights, labor, the environment, and anti-corruption as laid out in our public Code of Conduct. Our conduct is based on integrity and compliance with laws, regulations and the Universal Declaration of Human Rights. In following the tradition of our parent company, the Otto Group, we are committed to take action against any kind of human rights violations. This includes our self-imposed requirement to work only with partners and clients who pass our business partner checks and in places with no indications of human rights violations. Furthermore, we are committed to fair treatment of our stakeholders, especially defaulted payers.

  In addition, please see: Our Code of Conduct: Clear rules for fairness toward one other 
  and Global responsibility: The UN Global Compact as well as Business Ethics & Safeguard Compliance and Responsible Acquisition of Portfolios & Partnerships
  2-24 Embedding policy commitments In order to ensure coordinated and targeted action within the EOS Group, we have issued guidelines for all employees. The guidelines contain binding framework requirements for a defined scope. They are based on applicable laws, corporate principles and strategic objectives.

  Group-wide guidelines are drawn up by departments with functional responsibility. Adherence to the guidelines and group requirements is monitored by the Compliance Department. Each group guideline must be approved and signed by the EOS Board. In addition, acknowledgement of all managing directors within the EOS Group must be obtained and documented. The group-wide compliance network communicates the policy throughout the organization and provides training on its application.

  The group-wide guidelines of our parent company Otto Group also apply to the EOS Group. These guidelines are directly applicable and require only acknowledgement of the managing directors before they are communicated to the organization.

  Please refer to Our Code of Conduct: Clear rules for fairness toward one other
  2-25 Processes to remediate negative impacts We at EOS have formulated a clear commitment in the Code of Conduct to ensure compliance and to address all grievances we receive through numerous channels, including our own group-wide whistleblowing hotline. We continuously work on the remediation of negative impacts by taking action wherever necessary. Therefore, we have development a structured process to handle grievances and any report received.  
  We take confidentiality seriously by treating the reports received and the identity of persons providing information with the highest discretion. In every case, we document the correct processing of all reports received.
  Our whistleblowing portal is publicly available through every local company website. When submitting a report, the whistleblower can decide whether to provide their clear name and whether the report should be submitted to EOS and the Otto Group jointly or to the Otto Group only.
  The whistleblower is able to set-up a PostBox on the platform so we can provide prompt feedback and interact with the person while ensuring anonymity. If no PostBox is set up, no feedback and inquiry can be made directly. 
  After receiving the report, we apply clear criteria (severity, complexity, functional level) and determine the compliance relevance on a case-by-case basis. Further, we decide whether a report can be processed by the local compliance organization and whether local clarification work must be carried out directly by the central compliance organization.
  We ensure that compliant-relevant issues are handled carefully and result in the implementation of remediation plans as needed. In the case of serious allegations, an ad-hoc report is sent to the CEO and the EOS Group management member responsible for the national company and to the Otto Group. In the case of minor offenses, the cases are handled by the Compliance Organization. The Executive Board is informed as part of the consolidated regular reporting.

  In addition, please see Business Ethics & Safeguard Compliance
  2-26 Mechanisms for seeking advice and raising concerns It is in the interest of all of us to safeguard the reputation of EOS and to prevent compliance issues from arising. Therefore, we are committed to fair and responsible business conduct and have formulated overarching guidelines in our Code of Conduct. To ensure that individuals are able to raise concerns about our business conduct, we have published the access to our whistleblowing system on every company website and encourage not only employees, but also business partners and customers to report any violations of our business conduct. 
  We take reports about violations of compliance and business conduct seriously, investigate them and take appropriate measures - also beyond our company. Only if we know about infringements can we act to prevent future risks and to ensure the compliance with our standards. 
  Furthermore, we enable our business partners to implement our organizational policies and practices for responsible business conduct by publishing the Code of Conduct on our company website and providing additional guidance. By establishing business relations with EOS, our suppliers commit themselves to compliance with laws and our standards.

  In addition, please refer to Business Ethics & Safeguard Compliance
  2-28 Membership associations For the list of membership associations, please see the final version of the sustainability section Association work for high standards.
  2-29 Approach to stakeholder engagement Please see: Materiality analysis
  2-30 Collective bargaining agreements Share of employees covered by collective bargaining agreements as of 28 February 2022/23: 40%

  The above-mentioned figure refers to agreements between employee representatives and EOS. For all other employees, there are individual agreements with the employer.
  3-1 Process to determine material topics Please see: Materiality analysis
  3-2 List of material topics Please see: Our material topics
  201-1 Direct economic value generated and distributed Please see: The financial year at a glance
  205-1 Operations assessed for risks related to corruption 100% of EOS operations are assessed for risks related to corruption. 

  More information: Compliance in figures 
  205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures 100% of employees had direct access to the Code of Conduct or Anti-Corruption policies during the reporting period 2022/23. 

  More information: Compliance in figures
  205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken Confirmed incidents of corruption: 2020/21: 0; 2021/22: 0; 2022/23: 0. 

  More information: Compliance in figures 
  401-1 New employee hires and employee turnover Please see: HR-Table in the sustainability section
  401-3 Parental leave Please see: HR-Table in the sustainability section

  Please note: The figure contains multiple entries for absences spanning more than one fiscal year.
  404-1 Average hours of training per year per employee Average hours of training per employee: 2020/21: 20.0; 2021/22: 25.5; 2022/23: 31.2.

  More information: Empowerment in figures
  404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs Please see: Empowerment in figures
  405-1 Diversity of governance bodies and employees Please see: HR-Table in the sustainability section

  Please note: Gender as indicated by the employees themselves. In the reporting year, fewer than five (5) employees did not assign themselves to either of the two binary genders and therefore are not shown for data protection reasons.

  Please note: Management is defined as staff with responsibility for leading people (including call center supervisors, team leaders, line managers, etc.)
  413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs Please see: Social Impact through Financial Literacy
  418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data Requests received by data protection supervisory authorities following debtor complaints 2022/23: 82; of those substantiated: 0.

  More information: Data security in figures
Εκθέσεις PDF
Ιούλιος 2023.
Περίοδος υποβολής στοιχείων: 1 Μαρτίου 2022 έως 28 Φεβρουαρίου 2023 

Disclaimer